Úradná správa ObFZ č.20/2013 - 2014

20.02.2014 15:57

Úradná správa ObFZ č.20 / 2013-2014

 

 

ŠTK oznamuje FK, že tabuľky súťaží I a II.tr. nájdu na stránke www.infofutbalrv.webnode.sk  / súťaže/ + www.obfzroznava.yw.sk

 

DK ObFZ upozorňuje FK na nový DP platný od 1. 1. 2014.

Nový DP si môžete stiahnuť na stránke ObFZ / www.obfzroznava.yw.sk  a

stránke SFZ / www.futbalsfz.sk / predpisy/poriadky/.

 

Na základe nového DP budú od jarnej časti súťaží ObFZ upravené reporty počítania ŽK a taktiež na základe tzv. Amnestie nebudú počítané ŽK z jesennej časti.

 

MRK ISSF oznamuje, že transfery hráčov budú v jarnej časti realizované iba

v elektronickej podobe. Písomná forma iba so súhlasom VV ObFZ a ISSF managera / 50 % príplatok/. Víkendové schválenie transferov bude 100% drahšie ako sú štandardne cenníkové ceny.

 

MRK ISSF vyzýva FK, aby realizovali výrobu nových plastových preukazov ešte pred jarnou časťou súťaží.

 

ŠTK upozorňuje FK na doplnenie súpisiek pred jarnou časťou súťaží / i v systéme ISSFI/.

 

 

 

Oblastný futbalový zväz, Štítnická 64, 048 01Rožňava

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                         

 

     Predseda :       Ján Džubák

                             9 mája 3

                             048 01 Rožňava

                             mobil : 0907 587 257

                             mail   : jdz@post.sk

 

    Podpredseda:  Ján Chanas

                            Jarková 318

                            049 23 Gem. Poloma

                            mobil : 0905 513 181

                            mail   : janchanas@gmail.com

 

    Sekretár      :  Dušan Pollák

                           Edelenyská 50

                           048 01 Rožňava

                           mobil : 0903 602 946

                           mail : obfzroznava@stonline.sk

                                     kalciduspol@gmail.com

                                                         

  Predsedovia a tajomníci odborných komisií ObFZ :

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 Ján Šmelko- predseda ŠTK ObFZ

 Mobil : 0907 476 059

 Mail : nemá

 

Maximilián Černický- tajomník ŠTK ObFZ

Mobil :0904 377 600

Mail :maximilian.cernicky@minv.sk

 

 Peter Béreš- predseda DK ObFZ

 Mobil : 0908 982 219

Mail : beresp@zoznam.sk

 

Peter Gálik- tajomník DK ObFZ

Mobil :0905 940 088

 

Zoltán Breuer ml.- predseda KR ObFZ

Mobil : 0907 921 585

 

Róbert Drenko- tajomník KR ObFZ

Mobil : 0907 905 833

Mail : rodren@azet.sk

 

Július Benedik- predseda KM ObFZ

Mobil : 0905 488 360

Mail :

 

Štefan Lengyel- tajomník KM ObFZ

Mobil : 0918 728 881

Mail :

 

Július Balta- predseda TMK ObFZ

Mobil : 0905 864 061

Mail :

 

Filip Pollák- tajomník TMK ObFZ

Mobil : 0915 506 896

Mail :

 

Maximilian Černický- predseda OK ObFZ

Mobil : 0904 377 600

 

Ferdinand Drenko- predseda RK ObFZ

Mobil : 0910 958 429