Úradná správa ObFZ č.19 / 2011-2012

29.03.2012 16:28

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 28.3. 2012 :

ŠTK upozorňuje FK na spoplatňovanie zmien termínov a UHČ od jarnej časti. Dospelí : 10 Euro     Mládež : 2 Euro

ŠTK vyzýva funkcionárov Ml. Brzotín s okamžitou platnosťou nahlásiť či budú v jarnej odvetnej časti v súťaži pokračovať (štartovať).

ŠTK po prejednaní s DK zastavuje činnosť ŠK Jablonov dňom 28.3. 2012 za nevyplatenie poplatku do stanoveného termínu. (DK hl. II. čl. 7)

 

Zo zasadnutia DK dňa 28.3.2012 :

DK dáva návrh ŠTK na zastavenie činnosti ŠK Jablonov, Ml. Brzotín, Pap. Slavošovce, Družba Čoltovo do vyrovnania si pozdĺžnosti voči ObFZ, resp. o predloženie dokladu o zaplatení najneskoršie do 31.3.2012.

 

DK upozorňuje FK, že zasadnutia DK ObFZ sú každú stredu od 16.00 hod.