Úradná správa ObFZ č.17/2014 - 2015

13.11.2014 15:26

                      

Zo zasadnutia ŠTK dňa 12.11. 2014 :

––––––––––––––––––––––––––––-

ŠTK schvaľuje výsledky dohrávok zo dňa 8.-9.11.2014 :

 

I.trieda: Krh.Dl.Lúka- Vyšná Slaná       7:0

II. trieda : Rakovnica- Ml. Jovice          0:3

                 Krh.Dl.Lúka B- Čoltovo      11:4

Dorast    : Dobšiná- Gem. Poloma        0:3

                      

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod discipl. následkami !

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v novom súť. roč. 2014- 2015 sa cez ISSF

 

povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!!

 

ŠTK oznamuje: Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach štart hráčov „A“ družstva za „B“ družstvo v príslušnej vekovej kategórii sa riadi podľa SP

 

Zo zasadnutia DK dňa 12.11.2014 :

–––––––––––––––––––––––––-

 

Hráči vylúčení :

 

DK č. 52/ 2014-2015

Marek Šály- Rakovnica / 1195510/

2 zápasy nepodmienečne + 10,- Euro          

 

 

DK č. 53/ 2014-2015 :

Stanislav Dzureň- Honce / 1214321/- 5 ŽK

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

DK trestá FK Družba Čoltovo finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Sokol Pača za nenastúpenie na zápas II. tr. Pača- Čoltovo.

 

DK trestá FK Ml. Brzotín finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Plešivec za pokles hráčov pod 7 v zápase II. tr. Plešivec- Ml. Brzotín.

Zároveň upozorňuje FK Ml. Brzotín na úhradu 40,- Euro pre FK Družba Čoltovo / pokles hráčov pod 7 /.

 

DK berie na vedomie splatnosť pokuta OFK Vyšná Slaná v prospech klubu Sokol Bohúňovo.

 

DK zastavuje činnosť FK Ml. Brzotín za neuhradenie zbernej faktúry za mesiac september v termíne splatnosti. Návrh pre ŠTK na odrátanie – 3 bodov po skončení súť.roč.

 

  Doplnok k ÚS ObFZ č. 17/ 2014-2015 :

 

                       Výklad k nezaplateniu zbernej faktúry :

                      

                       Nezaplatenie zbernej faktúry nemá za následok kontumáciu, ale po skončení súť.roč. bude odrátaný príslušný

                       počet bodov po dobu odohratých stretnutí, ktoré v tom čase nemali zaplatenú zbernú faktúru / čl.99 a 103 SP/.

 

                       Dušan Pollák

                       Sekretár ObFZ