Úradná správa ObFZ č.17 / 2011-2012

17.11.2011 13:08

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 16.11.2011 :

 

ŠTK schvaľuje výsledok dohrávky I.tr./ 7. kolo/ Vyš.Slaná- Bohúňovo 4:1.

ŠTK schvaľuje výsledok dohrávky dorastu/ 6. kolo/ Krh.Podhr.-Gem.Poloma 0:2.

 

ŠTK postupuje prípad zo zápasu Čoltovo-Honce odvolacej komisií pri VV ObFZ.

 

 

Zo zasadnutia DK dňa 16.11. 2011 :

 

DK trestá FK Družba Čoltovo finančnou pokutou 30 + 7 Euro za opakovanú neúčasť predvolaných hráčov na zasadnutí ŠTK.

 

DK trestá FK Krh.Dl.Ľúka finančnou pokutou 50 + 7 Euro za HNS lavičky v zápase I.tr. Krh.Dl.Lúka-FK Brzotín.

DK trestá L. Bernátha / Krh.Dl.Lúka/ zákazom výkonu funkcie ved. mužstva do konca súť.roč. 2011-2012.

DK trestá M. Gebeho/ Krh.Dl.Lúka/ zákazom výkonu hl. usporiadateľa do konca súť.roč. 2011-2012.

DK nariaďuje FK Krh.Dl.Lúka zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 do konca súť.roč.2011-2012.

 

DK dáva do pozornosti KR ObFZ R K.Chomjaka a J. Chomjaka.

 

 

Zo zasadnutia KR ObFZ dňa 16.11.2011 :

 

KR ObFZ po zhliadnutí videozáznamu zo zápasu I.tr. Hrhov-Vyš.Slaná považuje námietku OFK Vyš.Slaná za opodstatnenú. Poplatok sa vracia pre OFK Vyš.Slaná.

 

 

     Sekretariát ObFZ upozorňuje FK v kategórii mládeže na ÚS ObFZ č.14-15 ohľadom nahlásenia hráčov na Deň talentov a zaslania žiadostí na podporu mládežníckych turnajov v roku 2012.

     Zároveň upozorňujeme FK , ktoré štartovali v súťaži st.žiakov, že na sekretariáte ObFZ si môžu prevziať zápasovú loptu.