Úradná správa ObFZ č.16 /2014 - 2015

07.11.2014 15:05

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 5.11. 2014:


ŠTK schvaľuje výsledky I.tr. /13. kolo/ zo dňa 1.-2.11.2014: Hrhov - Honce 1:1, Lipovník - Drnava 0:0, Štítnik - Bohúňovo 3:0, Jablonov n/T - Rudná 0:0, Krh. Dlhá Lúka - Dedinky 6:0, Dlhá Ves - Vlachovo 9:0, Vyš. Slaná - Rož. Bystré 5:4. 


ŠTK schvaľuje výsledky II. tr. /11. kolo/ zo dňa 1.-2.11.2014: Krh. Dlhá Lúka - Kružná 4:2, Ml. Brzotín - Kečovo 4:1, Čoltovo - Niž. Slaná 0:5, Rakovnica - Pača 1:1, Gem. Hôrka B - Plešivec 2:1. 


ŠTK upozorňuje na dohrávky I. tr. - II. tr. a dorastu: 
I. trieda  : 9.11.2014 o 13.30 hod. Krh. Dlhá Lúka - Vyšná Slaná 
II. trieda : 8.11.2014 o 13.30 hod. Krh. Dlhá Lúka B - Čoltovo- (ihrisko Jovice)  

                9.11.2014 o 13.30 hod. Rakovnica - Ml. Jovice 

Dorast    : 9.11.2014 o 12.00 hod. Dobšiná - Gem. Poloma 

ŠTK berie na vedomie informáciu OFK Vyšná Slaná, ale nesúhlasí s odohratím zápasu Krh. Dlhá Lúka - Vyšná Slaná v jarnej časti súť. roč. ŠTK vyzvala FK na vzájomnú dohodu v jesennej časti súť. roč. podľa SP.

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod discipl. následkami ! 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v novom súť. roč. 2014- 2015 sa cez ISSF povinne zabezpečuje : 

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac 
b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ 
c/ prestupy- hosťovania /elektronická podateľňa/ 
d/ prihláška k registrácii hráča /elektronická podateľňa/ 
e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč. 
f/ podania na komisie 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!! 

ŠTK oznamuje: Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach štart hráčov „A“ družstva za „B“ družstvo v príslušnej vekovej kategórii sa riadi podľa SP. 

Zo zasadnutia DK dňa 5.11.2014 : 

Hráči vylúčení: 
DK č. 50/ 2014-2015: Tomáš Molda - TJ FO Vlachovo /1192538/ = 1 zápas nepodmienečne 37/2 + 10,- Euro 
DK č. 51/ 2014-2015: DK mení trest hráča Eugen Horváth - /Družba Čoltovo/ 1356434/ na podmienečný do 30.4.2015 + 10,- Euro 

DK trestá FK Družba Čoltovo finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Sokol Pača za nenastúpenie na zápas II. tr. Pača - Čoltovo. 

DK trestá FK Ml. Brzotín finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Plešivec za pokles hráčov pod 7 v zápase II. tr. Plešivec - Ml. Brzotín. 
Zároveň upozorňuje FK Ml. Brzotín na úhradu 40,- Euro pre FK Družba Čoltovo /pokles hráčov pod 7 /. 

DK trestá OFK Vyšná Slaná finančnou pokutou 40,-Euro pre FK Sokol Bohúňovo za pokles hráčov pod 7 v zápase I. tr. Bohúňovo - Vyšná Slaná.
Splatnosť pokút do 14 dní. FK predložia doklad o zaplatení na DK ObFZ. Termín predloženia 12.11.2014/. 

DK zastavuje činnosť FK Ml. Brzotín za neuhradenie zbernej faktúry za mesiac september v termíne splatnosti. Návrh pre ŠTK na odrátanie – 3 bodov po skončení súť. roč.