Úradná správa ObFZ č.15 /2014 - 2015

29.10.2014 20:38

                         

Zo zasadnutia ŠTK dňa 29.10. 2014 :

––––––––––––––––––––––––––––-

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr. / 12. kolo/ zo dňa 25.-26.10.2014 :

Vlachovo- Lipovník                0:5

Rudná- Štítnik                      5:1

Honce- Jablonov                   3:5

Drnava- Hrhov                     7:3

Bohúňovo- Vyš. Slaná          4:0/ pokles hráčov pod 7/

Dedinky- Dlhá Ves               5:1

Rož. Bystré- Krh.Dl.Lúka      0:3

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr./ 10. kolo/ zo dňa 25.-26.10.2014 :

Pača- Čoltovo                       3:0 kont.

Kružná- Rakovnica                5:0

Plešivec- Ml. Brzotín              3:0/ pokles hráčov pod 7/

Kečovo- Ml. Jovice                1:2

Niž.Slaná- Gem.Hôrka B        2:0

 

 

ŠTK schvaľuje výsledok dohrávky st. žiakov zo dňa 25.10.2014:

Štítnik- Drnava                       8:3

 

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod discipl. následkami !

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v novom súť. roč. 2014- 2015 sa cez ISSF

 

povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

 

ŠTK č. 11/ 2014-2015

 

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II.tr. Pača- Rakovnica dňa 2.11.2014 / nedeľa/ o 13.00 hod.

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!!

 

ŠTK oznamuje: Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach štart hráčov „A“ družstva za „B“ družstvo v príslušnej vekovej kategórii sa riadi podľa SP.

 

 

Zo zasadnutia DK dňa 29.10.2014

–––––––––––––––––––––––––––-

Hráči vylúčení :

 

DK č. 48 /2014-2015 :

Ondrej Leskovjanský- TJ FO Vlachovo / 1192002/

4 zápasy nepodmienečne 48/2b + 10,- Euro

 

DK č. 49/ 2014-2015 :

DK mení trest hráča Roman Polyak- Kružná / 1085188/ na podmienečný do 30.4.2015 + 10,- Euro.

 

DK trestá FK Družba Čoltovo finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Sokol Pača za nenastúpenie na zápas II. tr. Pača- Čoltovo.

 

DK trestá FK Ml. Brzotín finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Plešivec za pokles hráčov pod 7 v zápase II. tr. Plešivec- Ml. Brzotín.

 

DK trestá OFK Vyšná Slaná finančnou pokutou 40,-Euro pre FK Sokol Bohúňovo za pokles hráčov pod 7 v zápase I. tr. Bohúňovo- Vyšná Slaná

 

Splatnosť pokút do 14 dní. FK predložia doklad o zaplatení na DK ObFZ.

 

DK berie na vedomie úhradu Krh.Dl.Lúka pre klub MFK Dobšiná / neúčasť dorastu na zápase/

DK podmienečne zastavuje činnosť FK Ml. Brzotín za neuhradenie zbernej faktúry za mesiac september v termíne splatnosti.DK vyzýva Ml. Brzotín o predloženie dokladu o zaplatení do najbližšieho zasadnutia DK pod discipl. následkami a odrátania – 3 bodov.

 

MRK oznamuje FK, že prestupy hráčov je možné realizovať do 31.12.2014 a hosťovania hráčov do 30.9. 2014.