Úradná správa ObFZ č: 15 /2012 - 2013

07.11.2012 15:10

Zo zasadnutia ŠTK dňa 7.11. 2012 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky .tr. / 14. kolo/ zo dňa 4.11. 2012 :

 

Vlachovo- Slavošovce            0:3

Rož. Bystré- Dedinky             7:3

FK Brzotín- Vyšná Slaná         2:8

Dlhá Ves- Drnava                  0:4

Betliar- Krh.Dl.Lúka               4:0

Hrhov- Rudná                       4:1

Jablonov- Bohúňovo              2:0

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 14. kolo/ zo dňa 4.11. 2012 :

 

Štítnik- Kružná                        2:0

Krh.Dl.Lúka“B“- Plešivec          5:2

Kečovo- Jovice                        0:4

Čoltovo- Honce                       1:2

Ml.Brzotín- Gem.Hôrka“B“        2:1

 

 

ŠTK schvaľuje výsledok dohrávky dorastu / 1. kolo/ Krh. Podhradie- Dlhá Ves 12:2.

ŠTK schvaľuje výsledok dohrávky st. žiakov / 9. kolo/ Štítnik- Gem.Poloma 4:0.

                   

ŠTK schvaľuje výsledok dohrávky dorastu Krh.Dl.Lúka- Gem. Poloma 5:1.

          

ŠTK oznamuje, že FK Baník Rakovnica vystúpila zo súťaže II.tr. Výsledky

FK Baník Rakovnica budú anulované.

 

ŠTK na základe žiadostí  FK v kategórii st.žiaci, dorast súhlasí so štartom hráčov na pôvodné RP, potvrdenú súpisku a kartičku poistenca, ktorú je potrebné doložiť ku konfrontácii hráčov pred stretnutím. Toto nariadenie platí pre FK a hráčov, ktorí si v rámci prechodu na ISSF nestačili vybaviť potrebné formality. Nariadenie o štarte hráčov platí do 30.9.2012. Po tomto termíne nebudú platiť žiadne výnimky.

 

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II.tr.-dorast-žiaci/.

V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012-2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK doporučuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

 

ŠTK oznamuje FK v kateg. st.žiaci, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno. Dňom 12.9.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov i družstvo Družba Čoltovo z ekonomických dôvodov.

ŠTK a MRK ObFZ upozorňuje klubových ISSF managerov, že pri registrácii nových hráčov je potrebné schváliť nových hráčov zo súhlasom matrikára ObFZ po odsúhlasení vyplneného tlačiva.

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFZ na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk

 

Zo zasadnutia DK dňa 7.11. 2012 :

 

Hráči napomínaní- I. trieda :

 

Vladislav Vávra- Betliar/3/- Miroslav Demeter- Betliar/6/- Milan Ogurčák- Dedinky/1/- Roman Sýkora- Dedinky/3/- Miroslav Majerčák- Dedinky /2/- Attila Labina- Dlhá Ves/2/- Gabriel Béke- Dlhá Ves/3/- Marian Dusza- Dlhá Ves/3/- Csaba Flander- Dlhá Ves/4/ stop v 1 jarnom kole- Jaroslav Gallo- Rož. Bystré/2/- František Čapó- Rož.Bystré/5/- Ján Urban ml.-Rož.Bystré/3/- Jozef Sklenár- Slavošovce/2/- Michal Roháľ- Slavošovce/1/- Matej Šivec-Vlachovo /2/- Filip Šivec- Vlachovo/2/-Ferdinand Király- Bohúňovo/1/- Krisztián Illés- Bohúňovo/3/- Tomáš Kovács- Bohúňovo/4/ stop v 1 jarnom kole- Dávid Csík- Bohúňovo/ 4/ stop v 1 jarnom kole- Lórant Zajdó- Jablonov/3/.

 

Hráči napomínaní- II. trieda :

 

Rastislav Džobák- Čoltovo/2/- Štefan Czongovai- Čoltovo/1/- Peter Hugyár- Čoltovo/1/- Milan Gallo- Honce/2/- Marcel Podracký- Jovice/1/- Vojtech Danko- Krh.D.Lúka /3/- Roderik Gyenes-Plešivec /1/- Pavol Lukáč- Štítnik/1/.

 

Hráči vylúčení :

 

Róbert Kováč- Plešivec  / 1 zápas nepodmienečne I/ 5a + 10 Euro

Ladislav Ikri- Štítnik      /  1 zápas nepodmienečne I/5a

Denis Kortvely- Hrhov  /  3 zápasy nepodmienečne I/1b + 10 Euro

 

DK trestá TJ Mladosť Jovice finančnou pokutou 50 + 10 Euro za HNS lavičky v zápase II.tr. Kečovo- Jovice / II/1b/.

DK trestá ved. mužstva TJ Ml. Jovice E. Zsebika zákazom výkonu funkcie ved. mužstva do konca súť.roč. 2012/2013.

 

DK trestá FK Pap. Slavošovce finančnou pokutou 60 Euro pre nezaslanie videozáznamu zo zápasu I. tr. Slavošovce- Jablonov v termíne do 29.10.2012.

 

DK upozorňuje FK na nezaplatenie finančných pozdĺžnosti pod discipl. následkami zastavenia činnosti tieto FK :

 

FK Brzotín          200 Euro

FK Rakovnica       60 Euro

TJ FO Vlachovo    50 Euro

ZK Dlhá Ves        20 Euro

FK Gem. Hôrka    20 Euro

Sokol Pača          10 Euro

 

Splatnosť pokút do 7.11. 2012.

 

 

 

 

                        Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                        

 

                          Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

                        

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy  - Uhradené

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                          934,00,- Euro            470,00,- Euro

       2.     Baník Drnava                                1.107,00,- Euro           560,00,-Euro

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                         1.916,00,- Euro            958,00,-Euro

       4.     Pap. Slavošovce                             1.107,00, -Euro          557,00,-Euro 

       5.     Sokol Rudná                                      934,00,- Euro         470,00,-Euro

       6.     Sokol Bohúňovo                             1.107,00,- Euro          470,00,- Euro

       7.     OFK Vyšná Slaná                           1.097,00,- Euro          555,00,- Euro

       8.     FK Brzotín                                         934,00,- Euro          467,00,-Euro

       9.     ŠK Jablonov                                       934,00,- Euro         940,00,- Euro

      10.    FK Hrhov                                           934,00,- Euro         475,00,- Euro

      11.    TJ FO Vlachovo                               1.097,00,- Euro           629,28,-Euro

      12.    Tatran Betliar                                       934,00,- Euro        470,00,- Euro

      13.    Dlhá Ves                                          1.097,00,- Euro          550,00,-Euro

      14.    Rož. Bystré                                       1.107,00,- Euro         557,00,- Euro

      15.    MFK Dobšiná                                      336,00,- Euro           336,00,- Euro

      16.    Druž.Gem. Poloma                              336,00,- Euro          200,00,-Euro

      17.    FK Gemerská Hôrka                            982,00,- Euro         491,00,- Euro

                                                                                                                          

      18.    Krh. Podhradie                                     336,00,- Euro          336,00,-Euro

      19.    Nižná Slaná                                          819,00,- Euro          409,00,- Euro

      20.    Druž. Honce                                         992,00,- Euro          420,00,- Euro

      21.    FK Plešivec                                          982,00,- Euro           580,00,-Euro

      22.    Sokol Pača                                            819,00,- Euro          409,04,-Euro

      23.    Apex Kružná                                        819,00,- Euro           409,00,-Euro

      24.    Ml. Jovice                                             819,00,- Euro          420,00,-Euro

      25.    FC Kečovo                                            819,00,- Euro          409,50,- Euro

      26.    Baník Štítnik                                         992,00,- Euro          496,00,- Euro

      27.   Baník Rakovnica                                    819,00,- Euro           414,00,-Euro

      28.   Ml. Brzotín                                             819,00,- Euro           420,00, Euro

      29.   Družba Čoltovo                                      992,00,- Euro           117,80,-Euro

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 pod discipl. následkami zastavenia činnosti.

      CO-R a DZ bolo schválené na aktíve ŠTK a Radou ObFZ.

 

      Druž. Honce a Družba Čoltovo bude odpočítaná čiastka -172,32,-Euro z

      dôvodu vystúpenia družstiev st. žiakov zo súťaže. FK Družba Čoltovo bol

      schválený splátkový kalendár do 10.11.2012.

 

Dodatok ÚS:

 

ŠTK schválila výsledok dohrávky dorastu / 6. kolo/ Gem.Poloma- Vlachovo 0:6.

 

DK trestá: Kevin Ivanko/ dorast Gem.Poloma/zastavením činnosti na 1 zápas nepodmienečne.

 

DK vyzýva na vyrovnanie finančných pozdĺžnosti voči DK ObFZ tieto FK :

 

ŠK Jablonov  10 Euro

Družba Čoltovo 10 Euro

TJ FO Vlachovo10 Euro

FK Brzotín        240 Euro

P. Slavošovce     60 Euro

Baník Rakovnica 60 Euro

Dlhá Ves            20 Euro

Gem. Hôrka      20 Euro

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900