Úradná správa ObFZ č.15 / 2011-2012

03.11.2011 10:49

Zo zasadnutia ŠTK dňa 2.11.2011 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr./13. kolo/ zo dňa 30.10.2011 :

  Vlachovo-Slavošovce         3:1

   Jablonov-FK Brzotín          5:2

   Rudná-Dlhá Ves                 6:0

   Hrhov-Betliar                      0:1

   Krh.D.Lúka-Drnava            5:1

   Vyš.Slaná-Rož.Bystré         2:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr./ 11. kolo/ zo dňa 30.10.2011 :

   Štítnik-Kečovo                     3:0

   Niž.Slaná-Plešivec                4:1

   Čoltovo-Honce                     4:3

   Pača-Rakovnica                    6:2

   Jovice-SP MFK Rva“B“       4:2

   Ml.Brzotín-Dedinky              0:3 kont.

 

ŠTK schvaľuje výsledky st.žiakov / 11. kolo/ zo dňa 29.10.2011:

   Čoltovo-Dobšiná                   2:1

   Krh.D.Lúka-Bohúňovo         2:1

   Krh.Podhr.-Rož.Bystré         5:0

   Dlhá Ves-Slavošovce            3:5

   Gem.Poloma-Lipovník          2:3

 

   ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 9.11.2011 o 14.30 hod. kapitátov a ved.mužstiev FK Družba Čoltovo, FK Honce ako aj hráča FK Družba Čoltovo Júliusa Molnára. ŠTK žiadá FK Družba Čoltovo o predloženie reg.preukazu a OP hráča Júliusa Molnára/780209/.

   

Deň talentov :

   TMK ObFZ plánuje, ešte tento rok zorganizovať Deň talentov ObFZ/ športová hala-telocvičňa/ pre kategóriu žiakov. TMK ObFZ touto cestou žiadá FK , ktoré štartujú v súťažiach st. resp. ml.žiakov ObFZ,aby písomne nahlásili mená hráčov// meno a priezvisko, bydlisko, dát.nar.,kontakt/na sekretariát ObFZ najneskoršie do 15.11.2011.Za každý FK sa akcie „Deň talentov“ môžu zúčastniť max. 3 hráči roč.nar. 1997-1998-1999-2000. Nomináciu hráčov je potrebné zaslať písomne, alebo mailom na sekretariát ObFZ.

 

Výzva na podporu mládežníckych turnajov :

   Sekretariát ObFZ touto cestou vyzýva mládežnícke FK v pôsobnosti ObFZ a VsFZ o zaslanie žiadosti na podporu mládežníckych turnajov v roku 2012.Žiadosti môžu zasielať mládežnícke kluby v pôsobnosti ObFZ, VsFZ písomne na sekretariát ObFZ najneskoršie do 30.11.2011. Žiadosť na podporu organizovania mládežníckych turnajov musí obsahovať základné informácie organizátora/ termín, miesto,kategória,počet účastníkov, náklady na turnaj,zámer a ciele projektu-turnaja.

 

 

Zo zasadnutia DK dňa 2.11.2011 :

 

Hráči napomínaní- I.trieda :

   Otto Varga-Slavošovce/1/-Ján Giba Lipták-Slavošovce/1/-Patrik Lalík-Slavošovce/2/-Štefan

   Dominik-Slavošovce/2/-Flórian Kovács-Drnava/4/ stop 6.11.2011-Flórian Demeter-FK

   Brzotín/2/-Roman Polyak-FK Brzotín/1/-Asmír Cilovič-Betliar/1/-Jozef Barnák-Vyš.Slaná

   /3/-Tomáš Sekerka-Vyš.Slaná/1/-Róbert Bacso-Krh.D.Lúka/1/-Alexander Kovács-Krh.D.

   Lúka/1/-Ján Čižmár-Krh.D.Lúka/2/-Juraj Jurínyi-Krh.D.Lúka/3/- Ondrej Leskovjanský-

   Vlachovo/2/-Milan Záhoranský-Vlachovo/1/-Filip Šivec-Vlachovo/4/ stop 6.11.2011-Štefan

   Dorkin-Rož.Bystré/3/-Vladimír Valent-Rož.Bystré/1/-František Čapó-Rož.Bystré/1/

   Štefan Rusnyak-Rož.Bystré/3/.

 

Hráči napomínaní-II.trieda :

    Peter Hencel-Rakovnica/2/-Slavomír Samko-Rakovnica/1/-Ladislav Fábian-Rakovnica/3/-

    Martin Havrlent-Plešivec/2/-Ján Kalmán-Kečovo/1/-Maroš Gonos-Kečovo/3/-Róbert

    Motyka-SP MFK Rva“B“/2/-Peter Džačár- SP MFK Rva“B“/3/-Vladimír Kacara-SP MFK

    Rva“B“/1/-Ondrej Pongo-Čoltovo/2/-Július Molnár-Čoltovo/2/-Jozef Rippanč-Čoltovo/1/-

    Attila Lovás-Jovice/1/-Alexander Porada-Jovice/3/-Patrik Bene-Štítnik/1/-Dalibor Hajči-

    Niž.Slaná/1/-Ivan Erm-Pača/1/-Miloš Zagiba-Pača/1/-Jaroslav Strelka st.-Honce/2/-Ján

    Pástor-Honce/1/-Marek Pástor-Honce/4/ stop v 1 jarnom kole-

 

Hráči vylúčení :

   Štefan Dominik-Slavošovce / neprejednané/ zastavená činnosť

   Ladislav Fábian-Rakovnica/ neprejednané/ zastavená činnosť

   Štefan Murza st.-Rakovnica/neprejednané/ zastavená činnosť

   Lubomír Róth-Honce / 5 zápasy nepodmienečne I/3-b

   Štefan Rusnyak-Rož.Bystré / neprejednané/ zastavená činnosť

 

DK trestá FK Ml.Brzotín finančnou pokutou 40 euro za nenastúpenie na zápas II.tr. Ml.Brzotín-Dedinky/ 11. kolo zo dńa 30.10.2011/.

DK vyzýva FK, ktoré v stanovenom termíne neuhradili discipl. poplatky, aby tak urobili najneskoršie do 9.11.2011 pod následkami zastavenia činnosti.