Úradná správa ObFZ č.14 /2014-2015

23.10.2014 10:32

                        

Zo zasadnutia ŠTK dňa 22.10. 2014 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr. / 11. kolo/ zo dňa 18.-19.10.2014 :

Bohúňovo- Rož. Bystré              1:0

Lipovník- Dedinky                     4:2

Jablonov- Drnava                      0:2

Štítnik- Honce                           9:0

Vyš. Slaná- Rudná                    1:3

Dlhá Ves- Krh.Dl.Lúka               2:1

Hrhov- Vlachovo                       5:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. triedy/ 9. kolo/ zo dňa 18.-19.10.2014 :

Čoltovo- Kružná                        0:6

Jovice- Plešivec                        4:2

Rakovnica- Krh.Dl.Lúka B          3:4

Ml. Brzotín- Niž. Slaná               1:3

Pača- Gem.Hôrka B                  1:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 7 kolo/ zo dňa 18.-19.10.2014 :

Jablonov- Gem. Poloma            3:1

MFK Rožňava- Gem.Hôrka        6:1

Rož.Bystré- Dobšiná                 3:3

Krh.Dl.Lúka- Plešivec               2:4

 

ŠTK schvaľuje výsledky st. žiakov / 7. kolo/ zo dňa 18.-19.10.2014 :

Plešivec- Betliar                        9:0

Slavošovce- Drnava                  5:1

Dobšiná- Štítnik                        1:8

 

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod discipl. následkami !

 

ŠTK berie na vedomie informáciu FK Lok. Dedinky a TJ FO Vlachovo ohľadom neúčasti družstiev prípraviek na turnajoch vo Vyš. Slanej a Betliari.

Menované FK sa zaviazali odohrať neodohrané stretnutia v jarnej časti po vzájomnej dohode účastníkov skupiny B pod discipl. následkami zastavenia činnosti „A“ mužstiev v zmysle SP.

 

 

ŠTK schvaľuje výsledky turnaja prípraviek zo dňa 19.10.2014 :

Skupina D :   Gem.Hôrka- Dlhá Ves          0:4

                    Gem.Hôrka- Kružná             2:1

                    Kružná- Dlhá Ves                2:1

 

Skupina A :    Rudná- Pača                        1:0

                    Rudná- Krh.Podhr.                1:1

                    Pača-    Krh.Podhr.               1:0

 

 

ŠTK oznamuje organizáciu turnaja prípraviek :

 

Skupina A : 26.10.2014 FK Krh. Podhradie o 9.30 hod.

 

ŠTK upozorňuje FK v kategórii prípraviek, aby si so sebou doniesli plastové RP, alebo kartičku poistenca kvôli kontrole vekovej kategórie.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v novom súť. roč. 2014- 2015 sa cez ISSF povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok i pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!!

 

ŠTK oznamuje: Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach štart hráčov „A“ družstva za „B“ družstvo v príslušnej vekovej kategórii sa riadi podľa SP.

 

 

Zo zasadnutia DK dňa 22.10.2014 :

–––––––––––––––––––––––––––-

Hráči vylúčení :

 

DK č. 43 /2014-2015 :

Roman Polyak- Kružná / 1085188/

2 zápasy nepodmienečne 49/2a + 10,- Euro

 

DK č.44/ 2014-2015 :

Eugen Horvát- Čoltovo / 1356434/-

2 zápasy nepodmienečne 49/2a + 10,- Euro

 

DK č.45/ 2014-2015 :

DK mení trest hráča Richard Németh- FK Lipovník / 1148002/ na podmienečný do 31.12.2014 + 10,- Euro.

 

DK č. 46/ 2014-2015 :

DK mení trest hráča Marcel Podracký- Jovice /1119745/ na podmienečný do 31.12.2014 + 10,- Euro.

 

DK č. 47/2014-2015 :

Jozef Sklenár- Honce / 1190003/

1 zápas nepodmienečne / 5 ŽK/ + 10,- Euro

 

MRK oznamuje FK, že prestupy hráčov je možné realizovať do 31.12.2014 a hosťovania hráčov do 30.9. 2014.

 

Na základe predloženia lekárskeho potvrdenia o nemoci dorastencov Gemerskej Polomy sa zápas s Dobšinou odkladá. ŠTK žiada Gemerskú Polomu o nahlásenie náhradného termínu, nakoľko sa zápas musí odohrať do 9.11.2014  

 

Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ :

 

Zasadnutie VV ObFZ a predsedov komisií sa uskutoční dňa 29.10.2014/ streda/ o 16.00 hod. v priestoroch ZŠ- Zakarpatská v Rožňave.