Úradná správa ObFZ č. 14 /2012 - 2013

01.11.2012 11:45

Zo zasadnutia ŠTK dňa 31.10. 2012 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. tr. / 13. kolo/ zo dňa 28.10. 2012 :

 

Vyš.Slaná- Rož. Bystré                4:0

Vlachovo- Krh.Dl.Lúka                 2:6

Jablonov- Rudná                         2:0

Hrhov- Slavošovce                      2:0

Betiar- Drnava                            5:1

FK Brzotín- Bohúňovo               0:3 kont./ pokles hráčov pod 7/

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 13. kolo/ zo dňa 28.10. 2012 :

 

Štítnik – Pača                              5:1

Kečovo – Kružná                         2:1

Čoltovo – Nižná Slaná                  1:1

Plešivec – Ml. Brzotín                   2:1

Krh.Dl.Lúka“B“ – Honce                2:5

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 9. kolo/ zo dňa 28.10. 2012 :

 

Plešivec – Gem. Hôrka                3:1

Dlhá Ves- Krh.Dl.Lúka                 0:5

Vlachovo- Krh.Podhradie             3:0

Gem.Poloma – MFK Dobšiná        1:4

 

ŠTK schvaľuje výsledky st. žiakov / 9.kolo/ zo dňa 27.10. 2012 :

Bohúňovo – Drnava                     5:0

Rož. Bystré- Krh.Podhradie          0:2

 

ŠTK nariaďuje odohrať zápas dorastu Gem.Poloma- Vlachovo po vzájomnej dohode dňa 10.11. 2012.

ŠTK nariaďuje odohrať zápas dorastu Krh. Dl.Lúka- Gem. Poloma/ dohrávka 1. kola/ dňa 2.11.2012 / piatok/ o 13.00 hod.

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu st. žiakov Štítnik- Gem. Poloma dňa 3.11.2012/ sobota/ o 14.00 hod.

ŠTK oznamuje, že FK Baník Rakovnica vystúpila zo súťaže II.tr. Výsledky

FK Baník Rakovnica budú anulované.

 

ŠTK na základe žiadostí  FK v kategórii st.žiaci, dorast súhlasí so štartom hráčov na pôvodné RP, potvrdenú súpisku a kartičku poistenca, ktorú je potrebné doložiť ku konfrontácii hráčov pred stretnutím. Toto nariadenie platí pre FK a hráčov, ktorí si v rámci prechodu na ISSF nestačili vybaviť potrebné formality. Nariadenie o štarte hráčov platí do 30.9.2012. Po tomto termíne nebudú platiť žiadne výnimky.

 

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II.tr.-dorast-žiaci/.

V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012-2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK doporučuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

 

ŠTK oznamuje FK v kateg. st.žiaci, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno. Dňom 12.9.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov i družstvo Družba Čoltovo z ekonomických dôvodov.

ŠTK a MRK ObFZ upozorňuje klubových ISSF managerov, že pri registrácii nových hráčov je potrebné schváliť nových hráčov zo súhlasom matrikára ObFZ po odsúhlasení vyplneného tlačiva.

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFZ na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk

 

Zo zasadnutia DK dňa 31.10. 2012 :

 

Hráči napomínaní- I. trieda :

 

Lukáš Poťmák- Betliar/1/- Miroslav Demeter- Betliar/5/- Vladislav Vávra- Betliar/2/- Ladislav Lorincz- Betliar/1/- Peter Búlik- Drnava/1/- Jozef Rencsok- Drnava/2/- Róbert Kovács- Drnava/1/- Miroslav Mázik- Drnava/3/- Adam Kardoš- Jablonov/1/- Mikuláš Szabó- Jablonov/4/ stop 4.11.2012+ 10 Euro- Jaroslav Gallo- Rož.Bystré/1/- Róbert Jakab- Rudná/3/- Ján Gallo- Vyšná Slaná/3/- Roman Sýkora- Dedinky /2/- Marcel Putnocký – Dedinky /1/.

 

Hráči napomínaní- II. trieda :

 

Patrik Mišanko- Ml.Brzotín/1/- Csaba Jonás- Čoltovo/ 4/ stop 4.11.2012- Rastislav Džobák-Čoltovo/1/- Martin Baláž- Čoltovo/2/- Marek Pástor- Honce/3/- Adrian Barkai- Kečovo/3/- Tomáš Lorincz- Kečovo/1/- Andre Garai- Kečovo/1/- Maroš Gonos- Kečovo/2/- Vojtech Danko- Krh.Dl.Lúka“B“/2/- Róbert Csobády- Krh.Dl.Lúka“B“/2/- Patrik Juspaj- Krh.Dl.Lúka“B“/1/-  Oto Kerekeš- Kružná/1/- Milan Cmorík- Pača/2/- Ivan Demjan- Pača/3/.

 

Hráči vylúčení :

 

Marian Marciš- Vlachovo / 1 zápas nepodmienečne 1/5a + 10 Euro

 

Attila Gergei- Krh.Dl.Lúka“B“ /5 zápasy nepodmienečne 1/3b

 

Jaroslav Sústrik- Pača / 2zápasy nepodmienečne 1/4a + 10 Euro

 

DK trestá FK Brzotín finančnou pokutou 40 Euro pre ObFZ pre pokles hráčov pod 7 v zápase I. tr. FK Brzotín- Bohúňovo.

 

DK trestá FK Pap. Slavošovce finančnou pokutou 60 Euro pre nedodania videozáznamu zo zápasu I. tr. Slavošovce- Jablonov v termíne do 29.10.2012.

 

DK upozorňuje FK na nezaplatenie finančných pozdĺžnosti pod discipl. následkami zastavenia činnosti tieto FK :

 

FK Brzotín             200 Euro

FK Rakovnica          60 Euro

TJ FO Vlachovo       50 Euro

ZK Dlhá Ves           20 Euro

FK Gem. Hôrka       20 Euro

Sokol Pača            10 Euro

 

Splatnosť pokút do 7.11. 2012.

 

 

                         Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                        

                          Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

                          –––––––––––––––––––––––––––––––––

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy  - Uhradené

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                          934,00,- Euro           470,00,- Euro

       2.     Baník Drnava                                1.107,00,- Euro          560,00,-Euro

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                         1.916,00,- Euro           958,00,-Euro

       4.     Pap. Slavošovce                             1.107,00, -Euro         557,00,-Euro 

       5.     Sokol Rudná                                      934,00,- Euro         470,00,-Euro

       6.     Sokol Bohúňovo                             1.107,00,- Euro         470,00,- Euro

       7.     OFK Vyšná Slaná                           1.097,00,- Euro          555,00,- Euro

       8.     FK Brzotín                                         934,00,- Euro         467,00,-Euro

       9.     ŠK Jablonov                                       934,00,- Euro         940,00,- Euro

      10.    FK Hrhov                                           934,00,- Euro         475,00,- Euro

      11.    TJ FO Vlachovo                               1.097,00,- Euro          629,28,-Euro

      12.    Tatran Betliar                                       934,00,- Euro        470,00,- Euro

      13.    Dlhá Ves                                          1.097,00,- Euro         550,00,-Euro

      14.    Rož. Bystré                                       1.107,00,- Euro        557,00,- Euro

      15.    MFK Dobšiná                                      336,00,- Euro         336,00,- Euro

      16.    Druž.Gem. Poloma                              336,00,- Euro         200,00,-Euro

      17.    FK Gemerská Hôrka                            982,00,- Euro         491,00,- Euro

                                                                                                                         

      18.    Krh. Podhradie                                     336,00,- Euro         336,00,-Euro

      19.    Nižná Slaná                                          819,00,- Euro        409,00,- Euro

      20.    Druž. Honce                                         992,00,- Euro        420,00,- Euro

      21.    FK Plešivec                                          982,00,- Euro         580,00,-Euro

      22.    Sokol Pača                                            819,00,- Euro        409,04,-Euro

      23.    Apex Kružná                                        819,00,- Euro         409,00,-Euro

      24.    Ml. Jovice                                             819,00,- Euro        420,00,-Euro

      25.    FC Kečovo                                            819,00,- Euro        409,50,- Euro

      26.    Baník Štítnik                                         992,00,- Euro        496,00,- Euro

      27.   Baník Rakovnica                                    819,00,- Euro        414,00,-Euro

      28.   Ml. Brzotín                                             819,00,- Euro        420,00, Euro

      29.   Družba Čoltovo                                      992,00,- Euro       117,80,-Euro

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 pod discipl. následkami zastavenia činnosti.

      CO-R a DZ bolo schválené na aktíve ŠTK a Radou ObFZ.

 

      Druž. Honce a Družba Čoltovo bude odpočítaná čiastka -172,32,-Euro z

      dôvodu vystúpenia družstiev st. žiakov zo súťaže. FK Družba Čoltovo bol

      schválený splátkový kalendár do 10.11.2012.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900