Úradná správa ObFZ č.13 /2012 - 2013

25.10.2012 15:13

Zo zasadnutia ŠTK dňa 24.10. 2012 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. tr. / 12. kolo/ zo dňa 21.10.2012 :

 

Rož. Bystré- Dlhá Ves             1:0

Krh.D.Lúka- Hrhov                  2:1

Dedinky- Betliar                     6:2

Bohúňovo- Vyš. Slaná            2:3

Rudná- FK Brzotín                  4:2

Slavošovce- Jablonov             3:2

Drnava- Vlachovo                  3:0 kont./ hostia nepricestovali/

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 12. kolo/ zo dňa 21.10. 2012 :

 

Plešivec- Rakovnica                3:0 kont. / hostia nepricestovali/

Niž. Slaná- Krh.D.Lúka“B“       3:0

Gem.Hôrka“B“- Štítnik            1:4

Pača- Kečovo                         4:1

Honce- Ml. Brzotín                  11:2

Kružná- Jovice                       1:5

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 8. kolo/ zo dňa 21.10. 2012 :

 

Gem.Hôrka- Vyš. Slaná            8:0

Krh.Podhr.- Plešivec                 7:1

Krh.D.Lúka- Vlachovo              2:4

Dobšiná- Dlhá Ves                   3:0 kont. / hostia nepricestovali/

 

ŠTK schvaľuje výsledky st. žiakov / 8. kolo/ zo dňa 20.10. 2012 :

 

Krh.Podhradie- Bohúňovo        5:2

Dobšiná- Štítnik                      1:1

Gem.Poloma- Rož.Bystré         6:0

 

Zo zasadnutia DK dňa 24.10. 2012 :

 

Hráči napomínaní- I.trieda :

 

Róbert Kovács- Bohúňovo/2/- Ján Váradi- Bohúňovo/1/- Alexander Polyak- FK Brzotín/2/- Filip Horváth- Dedinky/2/- Ivan Tokoly st.- Dedinky/3/- Marcel Franko- Dedinky/1/- Norbert Bodnár- Hrhov/2/- Kristian Demeter- Hrhov/1/- Ladislav Saksoň- Hrhov/1/- Alfonz Viszlay- Jablonov/3/- Zsolt Stráma- Jablonov/1/- Jaroslav Gebe- Krh.D.Lúka/2/- Ľudovít Gyenes- Krh.Dl.Lúka/1/- Marek Deméň- Rudná/2/- Ján Gallo- Vyš.Slaná /2/- Matúš Molčan- Vyš.Slaná/2/- Peter Rogos- Vyš.Slaná/1/- Milan Fifik- Vyš.Slaná/3/- Ondrej Liptai-Vyš.Slaná /2/.

 

Hráči napomínaní- II. trieda :

 

Albín Polyak- Ml. Brzotín/1/- Norbert Halász- Gem.Hôrka“B“/1/- Ladislav Varga - Kružná/1/- Matej Kočiš- Pača/1/.

 

DK trestá :

 

DK trestá FK Baník Rakovnica finančnou pokutou 40 Euro pre ObFZ a 40 Euro pre FK Plešivec za neúčasť na zápase II.tr./ 12. kolo/ FK Plešivec- Rakovnica.

 

DK trestá FO TJ Vlachovo finančnou pokutou 40 Euro pre ObFZ a 40 Euro pre FK Baník Drnava za neúčasť na zápase I.tr. / 12. kolo/ Drnava- Vlachovo.

 

DK trestá FK ZK Dlhá Ves finančnou pokutou 20 Euro pre ObFZ a 20 Euro pre MFK Dobšiná za neúčasť na zápase dorastu / 8. kolo/ Dobšiná- Dlhá Ves.

 

DK trestá FK Brzotín finančnou pokutou 40 Euro pre ObFZ a 40 Euro pre FK Pap. Slavošovce za neúčasť na zápase I. tr./ 11. kolo/ FK Brzotín- Slavošovce.

 

Splatnosť pokút do 14 dní / do 7.11.2012/.

 

DK upozorňuje tieto FK na nevyrovnanie pozdĺžnosti pod discipl. následkami zastavenia činnosti :

FK Brzotín 20 Euro pre ObFZ + 20 Euro pre Krh.D.Lúka / pokles hráčov pod 7/

FK Brzotín 80 Euro / usporiadateľská služba v zápase FK Brzotín- Drnava/

FK Gem. Hôrka 20 Euro pre ObFZ + 20 Euro pre FK Krh. Podhradie

FK Rakovnica 20 Euro / 2x ČK/

FK Družba Čoltovo 30 Euro

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 24.10. 2012 :

 

ŠTK A KR žiada FK Pap. Slavošovce o doručenie videozáznamu zo zápasu I.tr. Pap. Slavošovce- Jablonov zo dňa 20.10.2012 najneskoršie do 29.10.2012.

ŠTK súhlasí s odložením zápasu st. žiakov Štítnik- Gem. Poloma a zároveň žiada FK Baník Štítnik a Druž. Gem.Poloma o predloženie termínu odohratia zápasu / vzájomná dohoda/ na najbližšie zasadnutie ŠTK.

 

ŠTK nariaďuje odohrať zápas dorastu Gem.Poloma - Vlachovo po vzájomnej dohode dňa 10.11. 2012.

ŠTK oznamuje, že FK Baník Rakovnica vystúpila zo súťaže II.tr. Výsledky

FK Baník Rakovnica budú anulované.

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II.tr. Ml. Brzotín- Plešivec / 13. kolo/ dňa 28.10.2012 o 14.00 hod na ihrisku v Plešivci. V jarnej časti sa zápas Plešivec- Ml. Brzotín odohrá na ihrisku Ml. Brzotín.

 

ŠTK na základe žiadostí  FK v kategórii st.žiaci, dorast súhlasí so štartom hráčov na pôvodné RP, potvrdenú súpisku a kartičku poistenca, ktorú je potrebné doložiť ku konfrontácii hráčov pred stretnutím. Toto nariadenie platí pre FK a hráčov, ktorí si v rámci prechodu na ISSF nestačili vybaviť potrebné formality. Nariadenie o štarte hráčov platí do 30.9.2012. Po tomto termíne nebudú platiť žiadne výnimky.

 

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II.tr.-dorast-žiaci/.

V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012-2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK doporučuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

 

ŠTK oznamuje FK v kateg. st.žiaci, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno. Dňom 12.9.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov i družstvo Družba Čoltovo z ekonomických dôvodov.

ŠTK a MRK ObFZ upozorňuje klubových ISSF managerov, že pri registrácii nových hráčov je potrebné schváliť nových hráčov zo súhlasom matrikára ObFZ po odsúhlasení vyplneného tlačiva.

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFZ na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk

 

 

 

                         Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                   

                             Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

                         

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy  -       Uhradené

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                          934,00,- Euro           470,00,- Euro

       2.     Baník Drnava                                1.107,00,- Euro          560,00,-Euro

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                          1.916,00,- Euro           958,00,-Euro

       4.     Pap. Slavošovce                             1.107,00, -Euro         557,00,-Euro 

       5.     Sokol Rudná                                      934,00,- Euro        470,00,-Euro

       6.     Sokol Bohúňovo                             1.107,00,- Euro         470,00,- Euro

       7.     OFK Vyšná Slaná                            1.097,00,- Euro         555,00,- Euro

       8.     FK Brzotín                                         934,00,- Euro         467,00,-Euro

       9.     ŠK Jablonov                                       934,00,- Euro         940,00,- Euro

      10.    FK Hrhov                                           934,00,- Euro         475,00,- Euro

      11.    TJ FO Vlachovo                                1.097,00,- Euro          629,28,-Euro

      12.    Tatran Betliar                                       934,00,- Euro        470,00,- Euro

      13.    Dlhá Ves                                          1.097,00,- Euro         550,00,-Euro

      14.    Rož. Bystré                                       1.107,00,- Euro        557,00,- Euro

      15.    MFK Dobšiná                                      336,00,- Euro         336,00,- Euro

      16.    Druž.Gem. Poloma                              336,00,- Euro         200,00,-Euro

      17.    FK Gemerská Hôrka                            982,00,- Euro         491,00,- Euro

                                                                                                                         

      18.    Krh. Podhradie                                     336,00,- Euro         336,00,-Euro

      19.    Nižná Slaná                                          819,00,- Euro        409,00,- Euro

      20.    Druž. Honce                                         992,00,- Euro        420,00,- Euro

      21.    FK Plešivec                                          982,00,- Euro         580,00,-Euro

      22.    Sokol Pača                                            819,00,- Euro       409,04,-Euro

      23.    Apex Kružná                                        819,00,- Euro         409,00,-Euro

      24.    Ml. Jovice                                             819,00,- Euro        420,00,-Euro

      25.    FC Kečovo                                            819,00,- Euro        409,50,- Euro

      26.    Baník Štítnik                                         992,00,- Euro        496,00,- Euro

      27.   Baník Rakovnica                                    819,00,- Euro        414,00,-Euro

      28.   Ml. Brzotín                                             819,00,- Euro        420,00, Euro

      29.   Družba Čoltovo                                      992,00,- Euro       117,80,-Euro

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 pod discipl. následkami zastavenia činnosti.

      CO-R a DZ bolo schválené na aktíve ŠTK a Radou ObFZ.

 

      Druž. Honce a Družba Čoltovo bude odpočítaná čiastka -172,32,-Euro z

      dôvodu vystúpenia družstiev st. žiakov zo súťaže. FK Družba Čoltovo bol

      schválený splátkový kalendár do 10.11.2012.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900