Úradná správa ObFZ č,12/2014 - 2015

09.10.2014 09:18

                          

Zo zasadnutia ŠTK dňa 8.10. 2014 :

––––––––––––––––––––––––––––-

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr. / 9. kolo/ zo dňa 4.-5.10.2014 :

Lipovník- Dlhá Ves                 1:2

Jablonov- Dedinky                 3:1

Hrhov- Krh.Dl.Lúka               0:0

Rudná- Rož.Bystré                 7:2

Vyš. Slaná- Drnava                1:3

Bohuňovo- Honce                  1:0

Štítnik- Vlachovo                   3:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. triedy/ 7. kolo/ zo dňa 4.-5.10.2014 :

Jovice- Pača                             2:3

Gem.Hôrka B- Krh.Dl.LúkaB      4:2

Čoltovo- Rakovnica                   2:6

Kečovo- Nižná Slaná                 0:4

Ml. Brzotín- Kružná                  2:3

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 5 kolo/ zo dňa 4.-5.10.2014:

SP MFK Rožňava- Jablonov        7:0

Dobšiná- Plešivec                     6:1

Krh.D.Lúka- Gem.Hôrka            4:2

Rož. Bystré- Gem.Poloma          1:0

 

ŠTK schvaľuje termín dohrávky dorastu / 3. kolo/ :

Jablonov- Rož. Bystré              4:0

 

ŠTK schvaľuje výsledky st. žiakov / 5. kolo/ zo dňa 4.-5.10.2014 :

Plešivec- Štítnik                        3:8

Drnava- Betliar                         11:2

Dobšiná- Krh.Dl.Lúka                 8:0

 

ŠTK č. 3/ 2014-2015 :

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II.tr. Baník Rakovnica- Ml. Jovice dňa 9.11.2014 o 13.00 hod.

 

 

ŠTK č.4/ 2014-2015 :

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu I.tr. Krh.Dl.Lúka- OFK Vyšná Slaná dňa 9.11.2014 o 13.00 hod.

 

ŠTK č. 5/ 2014-2015 :

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohody s odohratím zápasu st. žiakov

Štítnik- Drnava dňa 25.10.2014 o 10.30 hod.

 

ŠTK nariaďuje v zmysle SP / chýba vzájomná dohoda klubov/ odohrať zápas dorastu SP MFK Rožňava- Krh. Dl.Lúka dňa 16.10.2014 o 15.30 hod.

 

ŠTK schvaľuje výsledky turnaja prípraviek zo dňa 5.10.2014 :

Skupina D : Gem. Hôrka- Dlhá Ves           5:2

                    Dlhá Ves- Kružná                2:5

                    Gem. Hôrka- Kružná           2:4

 

ŠTK schvaľuje výsledky turnaja prípraviek zo dňa 4.10.2014:

Skupina C : Lipovník- Honce                    1:1

                    Honce- Gem. Poloma          0:1

                    Gem. Poloma- Lipovník       1:0

 

 

ŠTK oznamuje organizáciu turnaja prípraviek :

 

Skupina A : 11.10.2014- Rudná o 9.30 hod.                     

                    

 

ŠTK upozorňuje FK v kategórii prípraviek, aby si so sebou doniesli plastové RP, alebo kartičku poistenca kvôli kontrole vekovej kategórie.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v novom súť. roč. 2014- 2015 sa cez ISSF povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok i pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!!

 

ŠTK oznamuje: Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach štart hráčov „A“ družstva za „B“ družstvo v príslušnej vekovej kategórii sa riadi podľa SP.

 

 

Zo zasadnutia DK dňa 8.10.2014 :

–––––––––––––––––––––––––––-

Hráči vylúčení :

 

DK č. 30/2014-2015 :

Matúš Pitoňák- TJ FO Vlachovo / 1216132/

4 zápasy nepodmienečne 48/2b + 10,- Euro

 

DK č. 31/ 2014-2015 :

Richard Németh- FK Lipovník / 1148002/

4 zápasy nepodmienečne 48/2b + 10,- Euro

 

DK č.32/ 2014-2015 :

Erik Sendrey- dorast FK Plešivec / 1278584/

2 zápasy nepodmienečne 48/2a + 10,- Euro

 

DK č.33/ 2014-2015 :

Gábor Veverica –FK Hrhov/ 1195880/

4 zápasy nepodmienečne 49/2a + 10,- Euro

 

DK č.34/2014-2015 :

Denis Koncz-dorast Rož. Bystré /1278320/

1 zápas nepodmienečne 37/2a + 10,- Euro

 

DK zamieta žiadosť hráča Stanislav Grančák- Lok. CHZ Dedinky.

 

DK berie na vedomie žiadosť TJ FO Vlachovo ohľadom prešetrenia udalosti a

videozáznamu zo stretnutia I.tr. Štítnik- Vlachovo. Žiadosť bude prešetrené po zaplatení a predložení poplatku v zmysle dicsipl. a hospodárskych náležitosti.

 

 

MRK oznamuje FK, že prestupy hráčov je možné realizovať do 31.12.2014 a hosťovania hráčov do 30.9. 2014.

 

KR oznamuje R a DZ ObFZ, aby prípadné zmeny čísla účtov pre vyplácanie náhrad oznámili na KR ObFZ, alebo sekretariát ObFZ.

 

Sekretariát a KR ObFZ dôrazne upozorňujú R G. Rasi a Šimčák, aby obratom nahlásili čísla účtu pre vyplatenie odmien COR !!!

 

Dodatok k ÚS ObFZ č.12/2014-2015 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky turnaja prípraviek skupina B zo dňa 4.10.2014 :

 

Vyšná Slaná- Betliar 5:3

 

Družstvá Lok. Dedinky a TJ FO Vlachovo sa turnaja nezúčastnili bez udania dôvodu.

 

ŠTK zároveň žiada FK Lok. Dedinky a TJ FO Vlachovo o stanovisko k neúčasti na turnajoch resp. v prípade vzájomnej dohody

je možné stretnutia odohrať v náhradnom termíne.