Úradná správa ObFZ č:12 /2012 - 2013

18.10.2012 15:45

Zo zasadnutia ŠTK dňa 17.10. 2012 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. tr./ 11. kolo/ zo dňa 14.10. 2012 :

 

Hrhov - Drnava                  3:2

Vlachovo - Dedinky            1:1

Betliar - Dlhá Ves               3:1

Vyš.Slaná - Rudná             4:1

Jablonov - Krh.Dl.Lúka       3:6

Bohúňovo - Rož. Bystré      1:3

Brzotín - Slavošovce          0:3 kont.

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 11. kolo/ zo dňa 14.10. 2012 :

 

Jovice - Pača                     1:0

Štítnik - Plešivec                1:1

Rakovnica - Honce             0:12

Ml. Brzotín - Niž.Slaná        2:3

Krh.D.Lúka“B“- Čoltovo      10:4

Kečovo - Gem.Hôrka“B“      6:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 7. kolo/ zo dňa 14.10. 2012 :

 

Dlhá Ves - Gem. Poloma     2:1

Vlachovo - Dobšiná            3:8

Vyšná Slaná - Krh.Podhr.    0:10

Plešivec - Krh.Dl.Lúka        2:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky st. žiakov/ 7. kolo/ zo dňa 13.10. 2012 :

 

Drnava - Slavošovce           2:4

Rož.Bystré - Dobšiná           2:2

Bohúňovo - Gem.Poloma     2:1

 

ŠTK nariaďuje odohrať zápas dorastu Gem.Poloma- Vlachovo po vzájomnej dohode dňa 10.11. 2012.

 

ŠTK nariaďuje odohrať zápas dorastu Dobšiná- Dlhá Ves/ 8. kolo/ dňa 20.10.2012/ sobota/ o 12.30 hod.

 

ŠTK kontumuje výsledok zápasu I. tr. FK Brzotín- Slavošovce / 11. kolo zo dňa 14.10.2012/ 0:3 kont. pre nenastúpenie domáceho mužstva na zápas.

 

 

ŠTK na základe žiadostí  FK v kategórii st.žiaci, dorast súhlasí so štartom hráčov na pôvodné RP, potvrdenú súpisku a kartičku poistenca, ktorú je potrebné doložiť ku konfrontácii hráčov pred stretnutím. Toto nariadenie platí pre FK a hráčov, ktorí si v rámci prechodu na ISSF nestačili vybaviť potrebné formality. Nariadenie o štarte hráčov platí do 30.9.2012. Po tomto termíne nebudú platiť žiadne výnimky.

 

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II.tr.-dorast-žiaci/.

V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

 

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012-2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK doporučuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

 

ŠTK oznamuje FK v kateg. st.žiaci, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno. Dňom 12.9.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov i družstvo Družba Čoltovo z ekonomických dôvodov.

 

ŠTK a MRK ObFZ upozorňuje klubových ISSF managerov, že pri registrácii nových hráčov je potrebné schváliť nových hráčov zo súhlasom matrikára ObFZ po odsúhlasení vyplneného tlačiva.

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFZ na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk

 

Zo zasadnutia DK dňa 17.10. 2012 :

 

Hráči napomínaní - I. trieda :

 

Vladimír Kováč- Betliar/4/ stop 21.10.2012- Miroslav Demeter- Betliar/4/ stop 21.10.2012-Tomáš Novák- Dedinky/3/- Radko Litecký- Dedinky/1/- Marian Paulínyi-Dlhá Ves/2/- Attila Labina- Dlhá Ves /1/- Attila Pómaj- Dlhá Ves/2/- František Bartók- Hrhov/1/- Ladislav Grulyó-Hrhov/1/- Dávid Klein- Vlachovo/2/- Lórant Zajdó- Jablonov/2/- Attila Kerekeš- Jablonov/1/- Jaroslav Gebe- Krh.Dl.Lúka/1/- Ján Čižmár- Krh.Dl.Lúka/3/- Géllert Zsilla- Krh.Dl.Lúka/1/- Róbert Bacso-Krh.Dl.Lúka/1/- Tomáš Kovács-Bohúňovo/3/- Ján Gonos- Rož. Bystré/1/- Tomáš Kuchta- Rož. Bystré/2/- František Čapó- Rož. Bystré/4/ stop 21.10.2012.

 

Hráči napomínaní - II. trieda :

 

Ondrej Lázok- Ml.Brzotín/1/-Gabriel Karasz- Čoltovo/2/-Martin Baláž- Čoltovo/1/-Gabriel Lakatoš- Čoltovo/1/- Attila Gorgei- Krh.Dl.Lúka“B“/1/- Dominik Erm- Pača/2/- Zoltán Tomi- Plešivec/2/- Tomáš Máte- Plešivec/1/- Marek Šály- Rakovnica/1/- Viliam Máťaš- Rakovnica/1/- Patrik Bene- Štítnik/2/- Adrian Krága- Štítnik/2/.

 

Hráči vylúčení :

 

Štefan Murza ml.- Rakovnica / 5 zápasov nepodmienečne I/3b

 

Igor Čižmár- Rakovnica          / 5 zápasov nepodmienečne I/3b

 

DK trestá FK Brzotín finančnou pokutou 40 + 40 eur za nenastúpenie na stretnutie 11. kola Brzotín - Slavošovce. (40 eur pre ObFZ a 40 eur pre Slavošovce)

 

                    Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––-------

 

                          Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy  - Uhradené

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                              934,00,- Euro            470,00,- Euro

       2.     Baník Drnava                                  1.107,00,- Euro             560,00,-Euro

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                             1.916,00,- Euro            958,00,-Euro

       4.     Pap. Slavošovce                              1.107,00, -Euro             557,00,-Euro 

       5.     Sokol Rudná                                      934,00,- Euro            470,00,-Euro

       6.     Sokol Bohúňovo                               1.107,00,- Euro           470,00,- Euro

       7.     OFK Vyšná Slaná                             1.097,00,- Euro            555,00,- Euro

       8.     FK Brzotín                                         934,00,- Euro             467,00,-Euro

       9.     ŠK Jablonov                                       934,00,- Euro           940,00,- Euro

      10.    FK Hrhov                                            934,00,- Euro           475,00,- Euro

      11.    TJ FO Vlachovo                                 1.097,00,- Euro          629,28,-Euro

      12.    Tatran Betliar                                        934,00,- Euro         470,00,- Euro

      13.    Dlhá Ves                                           1.097,00,- Euro          550,00,-Euro

      14.    Rož. Bystré                                       1.107,00,- Euro          557,00,- Euro

      15.    MFK Dobšiná                                        336,00,- Euro          336,00,- Euro

      16.    Druž.Gem. Poloma                                336,00,- Euro         200,00,-Euro

      17.    FK Gemerská Hôrka                              982,00,- Euro         491,00,- Euro

                                                                                                                         

      18.    Krh. Podhradie                                      336,00,- Euro         336,00,-Euro

      19.    Nižná Slaná                                          819,00,- Euro         409,00,- Euro

      20.    Druž. Honce                                          992,00,- Euro         420,00,- Euro

      21.    FK Plešivec                                            982,00,- Euro         580,00,-Euro

      22.    Sokol Pača                                            819,00,- Euro         409,04,-Euro

      23.    Apex Kružná                                          819,00,- Euro         409,00,-Euro

      24.    Ml. Jovice                                              819,00,- Euro         420,00,-Euro

      25.    FC Kečovo                                            819,00,- Euro         409,50,- Euro

      26.    Baník Štítnik                                          992,00,- Euro         496,00,- Euro

      27.   Baník Rakovnica                                      819,00,- Euro        414,00,-Euro

      28.   Ml. Brzotín                                               819,00,- Euro        420,00, Euro

      29.   Družba Čoltovo                                        992,00,- Euro        117,80,-Euro

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 pod discipl. následkami zastavenia činnosti.

      CO-R a DZ bolo schválené na aktíve ŠTK a Radou ObFZ.

 

      Druž. Honce a Družba Čoltovo bude odpočítaná čiastka -172,32,-Euro z

      dôvodu vystúpenia družstiev st. žiakov zo súťaže. FK Družba Čoltovo bol

      schválený splátkový kalendár do 10.11.2012.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900