Úradná správa ObFZ č.11 /2014 - 2014

02.10.2014 16:00

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 1.10. 2014 :

––––––––––––––––––––––––––––-

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr. / 8. kolo/ zo dňa 27.-28.9.2014 :

Vlachovo- Vyšná Slaná          3:1

Drnava- Bohúňovo                7:0

Rož. Bystré- Lipovník            6:2

Dlhá Ves- Hrhov                   3:3

Honce- Rudná                       6:2

Jablonov- Krh.Dl.Lúka            2:2

Dedinky- Štítnik                    4:4

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. triedy/ 6. kolo/ zo dňa 27.-28.9.2014:

Rakovnica- Gem.Hôrka B       1:0

Ml.Brzotín- Krh.Dl.LúkaB       0:5

Pača- Kečovo                        6:1

Niž. Slaná- Plešivec               2:1

Kružná- Jovice                      5:3

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 4. kolo/ zo dňa 27.-28.9.2014 :

Gem. Poloma- Krh.Dl.Lúka 5:4

Plešivec- MFK Rožňava       7:2

Jablonov- Rož. Bystré/ hrá sa 1.10.2014 o 16.00 hod./

 

ŠTK schvaľuje výsledky st. žiakov / 4.kolo/ zo dňa 27.-28.9.2014

Krh.Dl.Lúka- Slavošovce          0:3

Štítnik- Drnava  / hostia nepricestovali/                 

Betliar- Dobšiná                     1:9

 

ŠTK vyzýva TJ FO Krh. Dl.Lúka a SP MFK Rožňava na predloženie vzájomnej dohody k odohratiu 2. kola stretnutia dorastu SP MFK Rožňava- Krh.Dl.Lúka na najbližšie zasadnutie ŠTK V opačnom prípade bude ŠTK postupovať v zmysle SP.

ŠTK vyzýva FK Baník Drnava a Baník Štítnik k predloženiu vzájomnej dohody

k odohratiu stretnutia st. žiakov/ 4.kolo/ Baník Štítnik- Baník Drnava na najbližšie zasadnutie ŠTK. V opačnom prípade bude ŠTK postupovať v zmysle SP.

 

ŠTK č. 3/ 2014-2015 :

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II.tr. Baník Rakovnica- Ml. Jovice dňa 9.11.2014 o 13.00 hod.

 

ŠTK č.4/ 2014-2015 :

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu I.tr. Krh.Dl.Lúka- OFK Vyšná Slaná dňa 9.11.2014 o 13.00 hod.

 

 

ŠTK schvaľuje výsledky turnaja prípraviek zo dňa 27.-28.9. 2014 :

Skupina D :   Gem. Hôrka- Dlhá Ves         2:1

                    Dlhá Ves- Kružná                6:2

                    Gem. Hôrka- Kružná           2:1 

 

ŠTK schvaľuje výsledky turnaja prípraviek zo dňa 27.9.2014 :

Skupina C :    Lipovník- Honce                 2:2

                    Honce- Gem.Poloma           1:1

                    Gem. Poloma- Lipovník       2:0

 

 

ŠTK oznamuje organizáciu turnaja prípraviek :

 

Skupina A : 11.10.2014- Rudná o 9.30 hod.

 

Skupina B : 4.10.2014- Vyšná Slaná o 9.30 hod.       

            

                  

 

ŠTK upozorňuje FK v kategórii prípraviek, aby si so sebou doniesli plastové RP, alebo kartičku poistenca kvôli kontrole vekovej kategórie.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v novom súť. roč. 2014- 2015 sa cez ISSF povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok i pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!!

 

ŠTK oznamuje: Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach štart hráčov „A“ družstva za „B“ družstvo v príslušnej vekovej kategórii sa riadi podľa SP.

Zo zasadnutia DK dňa 1.10.2014 :

 

Hráči vylúčení :

 

DK č. 28/ 2014-2015 :

Tomáš Pitoňák- TJ FO Vlachovo /1201618/

4 zápasy nepodmienečne 45/2a a 48/2b + 10,- Euro

 

DK č. 29/2014-2015 :

Igor Čižmár- Baník Rakovnica/ 1313540/

1 zápas nepodmienečne / HNS po zápase/ + 10,- Euro

 

DK trestá TJ FO Vlachovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Sokol Bohúňovo za nenastúpenie na zápas I. tr. / 7. kolo/. Doklad o zaplatení predložiť do 14 dní na DK ObFZ.

 

DK trestá FK Ml. Brzotín finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Družba Čoltovo a TJ FO Krh.Dl.Lúka za pokles hráčov pod 7 v zápase 4. kola II. tr. Čoltovo- Ml. Brzotín a 6. kola II.tr. Ml.Brzotín-  Krh.Dl.LúkaB/ viď rozpis súťaží ObFZ/.

 

DK trestá FK Baník Štítnik finančnou pokutou 40,- Euro pre FK ZK dlhá Ves za pokles hráčov pod 7 v zápase I.tr./ 6.kolo/ Dlhá Ves- Štítnik/ viď rozpis súťaží ObFZ/.

Doklad o zaplatení pre FK predložiť do 14 dní na ŠTK.

 

MRK oznamuje FK, že prestupy hráčov je možné realizovať do 31.12.2014 a hosťovania hráčov do 30.9. 2014.

 

KR oznamuje R a DZ ObFZ, aby prípadné zmeny čísla účtov pre vyplácanie náhrad oznámili na KR ObFZ, alebo sekretariát ObFZ.