Úradná správa ObFZ č.11 /2012 - 2013

11.10.2012 14:44

 Zo zasadnutia ŠTK dňa 10.10.2012 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. tr. / 10. kolo/ zo dňa 7.10.2012 :

 

Slavošovce - Vyšná Slaná           0:2

Dlhá Ves - Vlachovo                   3:0

Rudná - Bohúňovo                      4:1

Rož.Bystré - Betliar                    2:3

Drnava - Jablonov                      4:1

Dedinky - Hrhov                         4:1

Krh.D.Lúka - FK Brzotín            3:0 kont./ pokles hráčov pod 7/

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr./ 10. kolo/ zo dňa 7.10. 2012 :

 

Honce- Štítnik                             3:0

Plešivec- Kečovo                         4:0

Pača- Kružná                              3:2

Niž.Slaná- Rakovnica                   6:4

Gem.Hôrka“B“-Jovice                   2:4

Čoltovo- Ml.Brzotín                      3:6

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu/ 6. kolo/ zo dňa 7.10.2012 :

 

Krh.Podhradie- Gem. Hôrka        3:0 kont./ neúčasť hostí/

Krh.Dl.Lúka- Vyš.Slaná               5:3

Dobšiná - Plešivec                      5:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky turnaja prípraviek skupina B zo dňa 6.10.2012 :

Gem.Hôrka- FK Brzotín     0:3       Rudná- Lipovník           0:0

Rudná- Gem. Hôrka         0:0       Lipovník- Gem. Hôrka   1:1

Rudná- Brzotín                1:0       Brzotín- Lipovník          3:0

 

ŠTK kontumuje výsledok zápasu I.tr. Krh.Dl.Lúka - FK Brzotín 3:0 kont. pre pokles hráčov FK Brzotín pod 7.

 

ŠTK kontumuje výsledok zápasu dorastu Krh.Podhr.- Gem. Hôrka/ 6. kolo/ 3:0 kont. pre neúčasť hostí na zápase.

ŠTK nariaďuje odohrať zápas 11. kola II. tr. Ml.Brzotín-Niž.Slaná dňa 14.10.2012/ nedeľa/ o 10.30 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať zápas dorastu Gem.Poloma- Vlachovo po vzájomnej dohode dňa 10.11. 2012.

 

ŠTK na základe žiadostí  FK v kategórii st.žiaci, dorast súhlasí so štartom hráčov na pôvodné RP, potvrdenú súpisku a kartičku poistenca, ktorú je potrebné doložiť ku konfrontácii hráčov pred stretnutím. Toto nariadenie platí pre FK a hráčov, ktorí si v rámci prechodu na ISSF nestačili vybaviť potrebné formality. Nariadenie o štarte hráčov platí do 30.9.2012. Po tomto termíne nebudú platiť žiadne výnimky.

 

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II.tr.-dorast-žiaci/.

V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012-2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK doporučuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

 

ŠTK oznamuje FK v kateg. st.žiaci, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno. Dňom 12.9.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov i družstvo Družba Čoltovo z ekonomických dôvodov.

ŠTK a MRK ObFZ upozorňuje klubových ISSF managerov, že pri registrácii nových hráčov je potrebné schváliť nových hráčov zo súhlasom matrikára ObFZ po odsúhlasení vyplneného tlačiva.

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFz na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk

 

 

Zo zasadnutia DK dňa 10.10. 2012 :

 

Hráči napomínaní - I. trieda :

 

Miroslav Demeter- Betliar/3/- Tomáš Novák- Dedinky/2/- Ivan Tokoly st.- Dedinky/2/- Stanislav Ogurčák- Dedinky/1/- Roland Szucs- Drnava/2/- František Szocs- Jablonov/2/- Mikuláš Szabó- Jablonov/3/- Ladislav Miliczky-Jablonov/1/- Ján Urban st.- Rož. Bystré/1/- František Čapó- Rož. Bystré/3/- Csaba Koncz- Rož.Bystré/1/- Ján Gallo- Rož. Bystré/2/- Marek Deměň- Rudná/1/- Róbert Jakab- Rudná/2/- Zoran Molčan- Rudná/4/ stop 14.10.2012- Roman Šimko- Slavošovce/1/- Michal Leško- Vlachovo/1/- Dávid Klein- Vlachovo/1/- Tomáš Poťmák- Vlachovo/4/ stop 14.10.2012- Matúš Molčan- Vyš.Slaná/1/.

 

Hráči napomínaní- II. trieda :

 

Róbert Moro-Ml.Brzotín/1/- Erik Lázok- Ml.Brzotín/1/- Marek Rusznyak- Ml. Brzotín/1/-Csaba Jonás- Čoltovo/3/- Attila Székely- Gem.Hôrka“B“/2/-Tomáš Šofranko- Gem.Hôrka“B“/1/- Zsolt Liptai- Gem. Hôrka“B“/1/- Alexander Krájlik- Gem. Hôrka“B“/1/- Viliam Gallo-Honce/3/- Ján Pástor-Honce/2/- Ondrej Fábian- Honce/2/-Ondrej Tokoly- Jovice/2/- Ladislav Slovík-Kečovo/2/- Adrian Barkai- Kečovo/2/- Ivan Demjan- Pača/1/- Patrik Viola- Plešivec/1/- Ján Kolesár- Štítnik/3/- Ján Vrána- Štítnik/1/- Ladislav Ikri- Štítnik/1/.

 

DK trestá FK Brzotín finančnou pokutou 20 Euro pre ObFZ a 20 Euro pre Krh.D. Lúka pre pokles hráčov pod 7 v zápase I.triedy Krh.D.Lúka- FK Brzotín.

Splatnosť pokuty do 14 dní.

 

DK trestá FK Gem. Hôrka finančnou pokutou 20 Euro pre ObFZ a 20 Euro pre Krh.Podhradie za neúčasť na zápase dorastu Krh.Podhradie- FK Gem. Hôrka.

Splatnosť pokuty do 14 dní.

 

DK trestá hráča FK Brzotín G. Dókuša zastavením činnosti na 3 zápasy nepodmienečne I/3-b + 10 Euro.

 

DK trestá hráča FK Brzotín R. Dókuša zastavením činnosti na 5 zápasov nepodmienečne I/3b + 10 Euro.

 

DK trestá HU FK Brzotín B. Bacsa zákazom výkonu funkcie HU na 1 mesiac nepodmienečne.

 

DK trestá ved. mužstva FK Brzotín R. Kerekeša zákazom výkonu funkcie ved. mužstva na 1 mesiac nepodmienečne.

 

DK trestá FK Brzotín finančnou pokutou 70 Euro + 10 Euro za nedostatočnú usporiadateľskú službu v zápase I. tr. FK Brzotín- Drnava. Splatnosť pokuty do 14 dní.

 

DK mení trest hráča Dominika Rézeša / FC Kečovo/ po polovičke trestu na podmienečný.

 

                 Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                   

 

                    Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

                        

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy  - Uhradené

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                            934,00,- Euro          470,00,- Euro

       2.     Baník Drnava                                1.107,00,- Euro          560,00,-Euro

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                           1.916,00,- Euro         958,00,-Euro

       4.     Pap. Slavošovce                             1.107,00, -Euro         557,00,-Euro 

       5.     Sokol Rudná                                      934,00,- Euro         470,00,-Euro

       6.     Sokol Bohúňovo                             1.107,00,- Euro         470,00,- Euro

       7.     OFK Vyšná Slaná                            1.097,00,- Euro         555,00,- Euro

       8.     FK Brzotín                                         934,00,- Euro         467,00,-Euro

       9.     ŠK Jablonov                                       934,00,- Euro         940,00,- Euro

      10.    FK Hrhov                                           934,00,- Euro         475,00,- Euro

      11.    TJ FO Vlachovo                               1.097,00,- Euro          629,28,-Euro

      12.    Tatran Betliar                                       934,00,- Euro        470,00,- Euro

      13.    Dlhá Ves                                          1.097,00,- Euro          550,00,-Euro

      14.    Rož. Bystré                                       1.107,00,- Euro         557,00,- Euro

      15.    MFK Dobšiná                                      336,00,- Euro         336,00,- Euro

      16.    Druž.Gem. Poloma                              336,00,- Euro         170,00,-Euro

      17.    FK Gemerská Hôrka                            982,00,- Euro         491,00,- Euro

                                                                                                                          

      18.    Krh. Podhradie                                     336,00,- Euro         336,00,-Euro

      19.    Nižná Slaná                                          819,00,- Euro        409,00,- Euro

      20.    Druž. Honce                                         992,00,- Euro        420,00,- Euro

      21.    FK Plešivec                                          982,00,- Euro         580,00,-Euro

      22.    Sokol Pača                                            819,00,- Euro        409,04,-Euro

      23.    Apex Kružná                                        819,00,- Euro         409,00,-Euro

      24.    Ml. Jovice                                             819,00,- Euro        420,00,-Euro

      25.    FC Kečovo                                            819,00,- Euro        409,50,- Euro

      26.    Baník Štítnik                                         992,00,- Euro        496,00,- Euro

      27.   Baník Rakovnica                                    819,00,- Euro        414,00,-Euro

      28.   Ml. Brzotín                                             819,00,- Euro        420,00, Euro

      29.   Družba Čoltovo                                      992,00,- Euro       117,80,-Euro

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 pod discipl. následkami zastavenia činnosti.

      CO-R a DZ bolo schválené na aktíve ŠTK a Radou ObFZ.

 

      Druž. Honce a Družba Čoltovo bude odpočítaná čiastka -172,32,-Euro z

      dôvodu vystúpenia družstiev st. žiakov zo súťaže. FK Družba Čoltovo bol

      schválený splátkový kalendár do 10.11.2012.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900