Úradná správa ObFZ č.10 /2014 - 2015

25.09.2014 10:57

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 24.9. 2014 :

––––––––––––––––––––––––––––-

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr. / 7. kolo/ zo dňa 20.-21.9.2014 :

Honce- Rož. Bystré         3:3

Vyš.Slaná- Dedinky         2:1

Bohúňovo- Vlachovo       3:0 kont.

Štítnik- Krh.Dl.Lúka        2:5

Jablonov- Dlhá Ves         2:2

Rudná- Drnava               4:3

Hrhov- Lipovník              3:2

 

 

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. triedy/ 5. kolo/ zo dňa 20.-21.9.2014:

Gem.Hôrka B- Čoltovo      14:1

Kečovo- Kružná                 3:2

Ml.Brzotín- Rakovnica        2:5

Plešivec- Pača                   0:2

Jovice- Krh.Dl.Lúka B         4:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 3. kolo/ zo dňa 20.-21.9.2014 :

Krh.Dl.Lúka- Jablonov           1:3

Rož.Bystré- SP MFK Rožňava 1:7

Gem. Hôrka- Plešivec            0:4

 

ŠTK schvaľuje výsledky st. žiakov / 3.kolo/ zo dňa 20.-21.9.2014

Štítnik- Betliar                  18:0

Slavošovce- Dobšiná          5:0

Plešivec- Krh.Dl.Lúka         5:2

Dohrávka / 2. kolo/ zo dňa 18.9.2014 : Krh.Dl.Lúka- Drnava 6:4

 

ŠTK č. 3/ 2014-2015 :

 

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II. tr. / 6. kolo/ Krh.Dl.Lúka B- Ml. Brzotín na ihrisku Ml. Brzotín v sobotu 27.9.2014 v UHČ z dôvodu zlého stavu hracej plochy na ihrisku Krh.Dl.Lúka.

 

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu st. žiakov / 4. kolo/ Krh. Dl.Lúka- Slavošovce na ihrisku Ml. Jovice v UHČ s dôvodu zlého stavu hracej plochy na ihrisku Krh.Dl.Lúka.

 

ŠTK berie na vedomie odstúpenie družstva Krh.Dl.Lúka zo súťaže prípraviek skupiny A.  ŠTK po dohode FK mení zloženie skupiny A prípraviek. Účastníci : FK Krh. Podhradie, Sokol Rudná a Sokol Pača.

 

 

ŠTK schvaľuje výsledky turnaja prípraviek zo dňa 13.9. 2014 :

Skupina B : Vlachovo- Betliar             2:1

                    Vlachovo- Dedinky        1:4

                    Vyš.Slaná- Dedinky       1:5

                    Vyš.Slaná- Betliar          2:1

                    Vlachovo-Vyš.Slaná       3:1

                    Dedinky- Betliar            3:1

                   

 

Skupina D : Dlhá Ves- Kružná              4:9

                    Dlhá Ves- Gem. Hôrka     2:5

                    Gem. Hôrka- Kružná        8:1

 

 

ŠTK oznamuje organizáciu turnaja prípraviek :

 

Skupina B :

                    

                    27.9.2014-  Dedinky/ Ihrisko Biele Vody/ o 9.00 hod.

                     4.10.2014- Vyšná Slaná o 9.00 hod.

Skupina D : 28.9.2014 – Dlhá Ves      o 10.00 hod.

 

ŠTK upozorňuje FK v kategórii prípraviek, aby si so sebou doniesli plastové RP, alebo kartičku poistenca kvôli kontrole vekovej kategórie.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v novom súť. roč. 2014- 2015 sa cez ISSF povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok i pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!!

 

ŠTK oznamuje: Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach štart hráčov „A“ družstva za „B“ družstvo v príslušnej vekovej kategórii sa riadi podľa SP.

 

Zo zasadnutia DK dňa 24.9.2014 :

 

Hráči vylúčení :

 

DK č. 22/ 2014-2015 :

Jozef Karalo- Honce /  1315969 /

1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro

 

DK č.23/ 2014-2015 :

Peter Repel- Lok. Dedinky /1278408/

1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro

 

DK č.24/ 2014-2015 :

Stanislav Grančák- Lok. Dedinky / 1133501/

3 zápasy nepodmienečne 37/2 + 10,- Euro

 

DK č.25/ 2014-2015 :

Patrik Tomi – Jovice/ 1254888/

1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro

 

Uvoľnená činnosť :

 

DK č.26/2014-2015 :

Dominik Szilardi- dorast Gem.Poloma / 1278312/

Uvoľnená činnosť po polovičke trestu podmienečne na 1 zápas do 31.12.2014 + 7,- Euro

 

DK č.27/2014-2015 :

Michal Hadar- OFK Vyšná Slaná/ 1148038/

Uvoľnená činnosť po polovičke trestu podmienečne na 1 zápas do 31.12.2014 + 10,- Euro

 

DK trestá TJ FO Vlachovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Sokol Bohúňovo za nenastúpenie na zápas I. tr. / 7. kolo/. Doklad o zaplatení predložiť do 14 dní na DK ObFZ.

 

 

MRK oznamuje FK, že prestupy hráčov je možné realizovať do 31.12.2014 a hosťovania hráčov do 30.9. 2014.

 

KR oznamuje R a DZ ObFZ, aby prípadné zmeny čísla účtov pre vyplácanie náhrad oznámili na KR ObFZ, alebo sekretariát ObFZ.

 

KR a ŠTK ObFZ vyzývajú R G. Rášiho na zasielanie zápisov zo stretnutí v stanovenom termíne pod následkami zastavenia činnosti.

 

DODATOK k ÚS č.10

 

1/  ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje FK Krh.Dl.Lúka, OFK Vyšná Slaná, Ml. Jovice, Baník Rakovnica

                       o predloženie vzájomnej dohody k odohratiu zápasov I. tr. Krh.Dl.Lúka- Vyšná Slaná a II.tr.

                       Baník Rakovnica- Ml.Jovice, ktoré sa neodohrali pre nespôsobilý terén.

 

                     2/ ŠTK ObFZ berie na vedomie informáciu k neúčasti družstva dorastu Krh. Dl. Lúka v zápase

                         SP MFK Rožňava- Krh.Dl.Lúka 18.9.2014 a vyzýva TJ FO Krh.Dl.Lúka o predloženie náhradného

                         termínu/ vzájomná dohoda/.

 

                         V prípade nepredloženia vzájomnej dohody na najbližšie zasadnutie ŠTK dňa 1..10.2014 bude

                         ŠTK postupovať v zmysle SP.

 

ŠTK oznamuje, že po konzultácii a vzájomnej dohode sa zápas 8. kola I.tr. Krh.Dl.Lúka- ŠK Jablonov

                      pre nespôsobilý terén odohrá 28.9.2014 v UHČ na ihrisku v Jablonove.

 

                         Ján Šmelko, predseda ŠTK