Úradná správa ObFZ č.1 / 2012-2013

02.08.2012 21:58

Zo zasadnutia ŠTK dňa 1.8. 2012 :

 

ŠTK upozorňuje FK I. a II.tr., že súpisky pre nový súť.roč. 2012-2013 je potrebné odovzdať a potvrdiť do 3.8.2012. Súpisky dorastu,žiakov a prípravky je potrebné odovzdať a potvrdiť najneskoršie do 30.8. 2012.

 

ŠTK upozorňuje FK, ktoré zrealizovali prestupy a hosťovania cez nový ISSF a neobdržali  zatiaľ nový RP/ plastovú kartu hráča/, že hráč môže v zápase nastúpiť na potvrdený starý RP / zápis v RP od MRK ObFZ/ a potvrdenú súpisku mužstva pre nový súť.roč. Hráči , ktorím skončila platnosť RP a zatiaľ nemajú nový RP / plastovú kartu/ môžu štartovať do vybavenia náležitosti na starý RP + OP a potvrdenú súpisku.

 

ŠTK oznamuje FK, že nový rozpis súťaží  ObFZ si môžu prebrať bezplatne na sekretariáte ObFZ.

 

ŠTK a KR ObFZ upozorňuje FK na nové centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ.

Informácia o CV-R a CV-DZ bola zaslaná  FK mailom.

 

ŠTK upozorňuje FK, že od nového súť.roč. budú ÚS-ObFZ vychádzať na novej web. stránke ObFZ / postupne sa stránka doplňuje/ www.obfzroznava.yw.sk  ako aj na stránkach www.infofutbalrv.webnode.skwww.roznava24.sk .

 

ŠTK upozorňuje FK I.tr., že mužstvo Sokol Rudná hráva svoje domáce zápasy v nedeľu o 10.30 hod.

 

ŠTK upozorňuje FK na hospodárske náležitosti/ žiadosť o preloženie zápasu, zmena termínu a UHČ/, ktoré sú spoplatňované.

Dospelí : 10,- Euro     Mládež : 5,- Euro

 

ŠTK povoľuje štart hráčov Baník Štítnik v II.tr. na platné RP a súpisku do vybavenia náležitosti na SFZ a MŠ-SR.

 

ŠTK upozorňuje FK Baník Štítnik a FK Družba Čoltovo na neuhradenie štartovného vo výške 100,- Euro. Termín vyrovnania finančných pohľadávok do 8.8.2012 pod discipl. následkami zastavenia činnosti.

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu I.tr. Slavošovce- Vlachovo / 1. kolo/ dňa 29.8.2012 o 17.00 hod.

 

 

Zo zasadnutia DK dňa 1.8.2012 :

 

DK oznamuje, že v novom súť. roč. 2012-2013 povoľuje štart hráčov, ktorí v súť. roč. 2011-2012 obdržali 4 ŽK. Obdržané ŽK sa anulujú. Prenášajú sa iba tresty za ČK a osobné tresty.

 

Anulované tresty za ŽK :

Jozef Rencsok- Drnava

Ján Lipták- Vlachovo

 

Prenos trestov po sezóne 2011-2012 :

I.trieda : Róbert Kovács – Drnava

II.trieda :Csaba Jonás - Čoltovo     /3 zápasy nepodmienečne/

               Roman Die – Niž.Slaná  / 3 zápasy nepodmienečne/

               Róbert Kovács- Plešivec / 1 zápas nepodmienečne/

               Ján Kalmán – Kečovo     / 3 zápasy nepodmienečne/

               Marian Tomi- Jovice       / 3 zápasy nepodmienečne/