Úradná správa č: 37 ObFZ /2013 - 2014

25.06.2014 09:50

                       

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 25.6. 2014 :

–––––––––––––––––––––––––––––

 

ŠTK oznamuje FK, že tabuľky súťaží I a II. triedy nájdu na stránke www.infofutbalrv.webnode.sk / súťaže/ + www.obfzroznava.yw.sk .

 

ŠTK upozorňuje FK, že v systéme ISSF, položke -dokumenty je umiestnená prihláška do súťaží ObFZ a VsFZ pre nový súť. roč. 2014-2015.Prístup k prihláške má každý klubový manažér. Prihlášky na nový súť. roč. 2014-2015 je potrebné zaslať najneskoršie do 24.6. 2014. Podmienkou zaradenia do súťaží pre nový súť. roč. je vyplatenie zberných faktúr ISSF za súť.roč. 2013-2014.

Súčasťou prihlášky sú i povinné prílohy pre spracovanie údajov v ISSF.

 

ŠTK oznamuje FK, že aktív ŠTK pred novým súť. roč. 2014-2015 sa uskutoční dňa 9. júla 2014 o 17.00 hod. v priestoroch ZŠ- Zakarpatská v Rožňave.

 

ŠTK oznamuje FK I. a II. tr., že nový súť. roč. 2014-2015 sa začne 10.8. 2014.

 

ŠTK oznamuje FK, že v súť. roč. 2014-2015 môžu v kategórii mládeže štartovať hráči :

a/ starší dorast / roč. nar. po 1.1. 1996 a mladší/

b/ starší žiaci / súťaž na celé ihrisko1+10 /  roč. nar. po 1.1.2000 a mladší

c/ starší žiaci + mladší žiaci  / súťaž 1+8 /   roč. nar. po 1.1.2000 a mladší

d/ prípravka /na šírku ihriska 1+ 6 /              roč. nar. po1.1. 2004 a mladší

 

Zo zasadnutia DK dňa 25. 6. 2014 :

 

Zastavenie činnosti v novom súť. roč. 2014-2015 :

 

Hráči vylúčení :

DK č. 199/ 2013-2014 : Marek Pástor- Honce         / 1 zápas nepodmienečne/

DK č. 200/ 2013-2014 : Štefan Dorkin- Rož. Bystré/ 1 zápas nepodmienečne/

 

Zastavenie činnosti po 5 ŽK :

 

DK č. 201/ 2013-2014 : Tomáš Novák-Dedinky      /1 zápas nepodmienečne/

DK č. 202/ 2013-2014 : Patrik Pál Baláž- Jablonov/ 1 zápas nepodmienečne/

 

Oznam DP ObFZ čl. 37/6 : Ak hráč dostane v poslednom kole súť.roč. majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré by inak znamenalo pozastavenie činnosti podľa ods. 5/t.j. 5ŽK- 9ŽK-12 ŽK/ príslušná DK na základe elektronickej žiadosti hráča, klubu nepostupuje podľa ods. 5, ale uloží hráčovi pokutu podľa celkového počtu napomenutí v súť. roč. Ak hráč, klub žiadosť nepodá postupuje sa podľa ods. 5.Žiadosť je potrebné podať do 15 dní od zverejnenia tohto opatrenia v ÚS ObFZ. Poplatok za prejednanie zmeny trestu je

50,- Euro.

                                      POZVÁNKA :

 

ObFZ v Rožňave v spolupráci s Družstevník Gemerská Poloma pozývajú funkcionárov FK ako aj širokú futbalovú verejnosť na športové popoludnie v Gem. Polome dňa 28.6.2014/ sobota/ a zápas  Internacionálov Slovenska a Internacionálov ObFZ Rožňava so začiatkom o 16.00 hod.

 

                                         Program :

 

                    10.30 hod.- zápas prípraviek

                    14.00 hod.- zápas výberu I. triedy ObFZ- Druž. Gem. Poloma

                    16.00 hod.- zápas Internacionálov Slovenska- Internacionály ObFZ