Úradná správa č.32 ObFZ Rožňava

27.05.2016 16:12

     ObFZ RV oznamuje vedúcim mužstvám prípraviek, aby si prišli prevziať na sekretariát futbalovú loptu. č.t.:0908 377 920

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 25.5.2016 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy/ 22. kolo/ zo dňa 22.5.2016 :

Dlhá Ves    -        Betliar        1:1

Dlhá Lúka  -        Rudná        1:2

Honce         -        Vlachovo    4:3

Bystré        -        Hrhov         1:3

Drnava       -        Bohúňovo  3:2

Nižná Slaná         -        Vyšná Slaná        1:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. Triedy / 17. kolo/ zo dňa 22.5.2016 :

Gem.Hôrka -        Kružná       1:1

Brzotín       -        Rakovnica  1:5

Štítnik        -        Pača           5:7

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy- dorast /13.kolo/ zo dňa 22.5.2016

Rož.Bystré -        Dobšiná      8:1

Dlhá Lúka  -        Jablonov    1:5

 

Trunaj prípraviek 22.5.2016 Dlhá Ves skupina D

Dlhá Ves    -        Kružná       5:2

Dlhá Ves    -        Gem.Hôrka 5:13

Gem.Hôrka -        Kružná       10:2

 

 

ŠTK súhlasí so zmenou termínu zápasu II.trieda Pača – Brzotín na 28.5.2016 o 17:00hod

 

ŠTK súhlasí so zmenou termínu zápasu II.trieda Rakovnica – Gemerská Hôrka na 28.5.2016 o 17:00 hod

 

ŠTK súhlasí so zmenou termínu zápasu I.trieda dorast Jablonov – Betliar na 5.6.2016 o 17:00hod

 

ŠTK oznamuje organizovanie turnaja prípraviek víťazov skupín. Kluby sú povinné nahlásiť víťazov svojich skupín. Bližšie informácie budú poskytnuté v ÚS

 

ŠTK nariaďuje FK I. triedy zhotovovať videozáznam z výšky najmenej 2,5m, v strede ihriska z dôvodu prehľadu herných situácii a využitia videa.

 

ŠTK upozorňuje na dôslednosť konfrontácie u mládežníckych družstiev z dôvodu podozrenia na štart starších, neregistrovaných hráčov.

 

ŠTK súhlasí so žiadosťou TJ Jednota Krásnohorská Dlhá Lúka zmena hracieho času žiaci v sobotu o 10.30 hod, dorastenci nedeľa o 10.30 hod, na celú sezónu 2015/16.

                   

 

Zo zasadnutia DK dňa 25.5.2016 :

 

Vylúčení hráči I.-II. trieda

DK č.87/2015-2016

Miloš Schvarz/1257239/ TJ Baník Nižná Slaná – 2zápasy nepodmienečne DP čl.49/2a +10€

 

DK č.88/2015-2016

Tomáš Pitoňák/1201618/ TJ FO Vlachovo – hráč v podmienke 2 týždne +4 týždne s prerušením DP čl.48/2b +10€

 

DK trestá TJ FO Vlachovo finančnou pokutou 50€ pre ŠK Jablonov nad Turňou za neúčasť na zápase I. trieda Jablonov – Vlachovo (19.kolo). Doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní.

 

DK trestá FK Mladosť Brzotín finančnou pokutou 50€ pre ŠK Baník Štítnik  pokles hráčov pod 7 v stretnutí Brzotín – Štítnik. Doklad o zaplatení predložiť do 14 dní na DK.

 

DK trestá FK Pap. Slavošovce finančnou pokutou 50€ pre TJ Krásnohorská Dlhá Lúka B za neúčasť na zápase II. triedy Krh. Dlhá Lúka – Slavošovce (8.kolo). Doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní.

 

DK trestá FK Pap. Slavošovce finančnou pokutou 50,- Euro pre Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. / 1. kolo/ Rakovnica- Slavošovce. Doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní

 

 

KR 25.5.2016 :

 

KR upozorňuje všetkých R a DZ na povinnosť podpísať zmluvu s ObFZ. Do 3.6.2016. Zmluvy boli zaslané emailom, alebo si ich môžete vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ. Nepodpísaním zmluvy Vám nebude môcť byť vyplatená odmena za Máj. č.t.:0908 377 920

 

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.sk

V novom RaP poriadku SFZ Vás upozorňujeme na oblasť: transfer- výchovné- odstupné- registračné obdobie- štart hráčov.

 

TMK ObFZ 11.5.2016 :

 

Oznam pre FK a trénerov

Nahlásiť záujemcov na seminár trénerov UEFA-C licencia do 30.6.2016

ObFZ Rožňava