DODATOK / Úradná správa č.30 ObFZ Rožňava

12.05.2016 17:03

 ObFZ RV oznamuje vedúcim mužstvám prípraviek, aby si prišli prevziať na sekretariát futbalovú loptu. č.t.:0908 377 920

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 11.5.2016 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy/ 20. kolo/ zo dňa 8.5.2016 :

Dlhá Ves    -        Bohúňovo  0:0

Vlachovo    -        Rudná        2:3

Honce         -        Jablonov    2:9

Dlhá Lúka  -        Betliar        4:1

Nižná Slaná         -        Hrhov         1:1

Rož.Bystré -        Drnava       2:5

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. Triedy / 15. kolo/ zo dňa 8.5.2016 :

G. Hôrka B -        Krh.Podhradie B 4:2

Brzotín       -        Dlhá Lúka B        6:2

Rakovnica  -        Kružná                 2:7

        

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy- dorast /11.kolo/ zo dňa 8.5.2016

Rož. Bystré -        Dlhá Lúka            2:0

Gem. Hôrka         -        Jablonov              2:4

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy –žiaci/9.kolo/ zo dňa 8.5.2016

Krh. Podhradie    -        Dobšiná      1:1

Drnava       -        Plešivec                0:13

Slavošovce -        Dlhá Lúka            3:1

 

Trunaj prípraviek konaný 23.4.2016 v Rožňave

 Kružná      -        Rudná        4:1

Honce         -        Hrhov         3:0

Honce         -        Kružná       2:0

Hrhov         -        Rudná        8:1

Honce         -        Rudná        6:0

Hrhov         -        Kružná       3:2

 

 

ŠTK oznamuje organizovanie turnaja prípraviek:

- Skupina A dňa 14.5.2016 o 10:00 hod Hrhov

- Skupina D dňa 14.5.2016 o 10:00 hod Dlhá Ves 

 

ŠTK oznamuje dohrávka stretnutia 10. kolo II. trieda medzi FK Gemerská Hôrka B – Mladosť Brzotín sa odohrá 18.5.2016 o 16:30 hod po vzájomnej dohode.

 

ŠTK oznamuje organizovanie turnaja prípraviek víťazov skupín dňa 4.6.2016. Kluby sú povinné nahlásiť víťazov svojich skupín do 23.5.2016. Bližšie informácie budú poskytnuté v ÚS

 

ŠTK súhlasí so zmenou termínu I.trieda dorast Dobšiná – Betliar 14.5.2016 o 14:00 hod po vzájomnej dohode. Miesto stretnutia Betliar.

 

ŠTK súhlasí so zmenou termínu I. trieda dorast Dlhá Lúka – Drnava 14.5.2016 o 14:00 hod po vzájomnej dohode.

 

ŠTK súhlasí so zmenou termínu I. trieda žiaci Plešivec – Krh. Podhradie 14.5.2016 o 13:30 hod po vzájomnej dohode. Miesto stretnutia Bohúňovo

 

ŠTK nariaďuje FK I. triedy zhotovovať videozáznam z výšky najmenej 2,5m, v strede ihriska z dôvodu prehľadu herných situácii a využitia videa.

 

ŠTK upozorňuje na dôslednosť konfrontácie u mládežníckych družstiev z dôvodu podozrenia na štart starších, neregistrovaných hráčov.

 

ŠTK súhlasí so žiadosťou TJ Jednota Krásnohorská Dlhá Lúka zmena hracieho času žiaci v sobotu o 10.30 hod, dorastenci nedeľa o 10.30 hod, na celú sezónu 2015/16.

                   

 

Zo zasadnutia DK dňa 11.5.2016 :

 

DK č.78/2015-2016

DK mení trest z nepodmienečného na podmienečný Michal Hadar /1148038/ -Vyšná Slaná, 2 týždne do 30.6.2016 DP. čl.41/2 +10€

 

DK č.79/2015-2016

DK na podnet ŠTK trestá finančnou pokutou 30€ Mladosť Brzotín za nezabezpečenie elektronického zápisu v stretnutí II. triedy Brzotín – Dlhá Lúka B podľa DP čl. 64/1b/4 + 10€

 

Zastavená činnosť /I.-II.trieda/

DK č. 80/2015-2016

Tomáš Kuchta /1190316/ Rožňavské Bystré - 5ŽK 1zápas nepod DP čl. 37/5a,b +10€

 

DK trestá TJ FO Vlachovo finančnou pokutou 50€ pre ŠK Jablonov nad Turňou za neúčasť na zápase I. trieda Jablonov – Vlachovo (19.kolo). Doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní.

 

DK trestá FK Mladosť Brzotín finančnou pokutou 50€ pre ŠK Baník Štítnik  pokles hráčov pod 7 v stretnutí Brzotín – Štítnik. Doklad o zaplatení predložiť do 14 dní na DK.

 

 

DK trestá FK Pap. Slavošovce finančnou pokutou 50€ pre TJ Krásnohorská Dlhá Lúka B za neúčasť na zápase II. triedy Krh. Dlhá Lúka – Slavošovce (8.kolo). Doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní.

 

DK trestá FK Pap. Slavošovce finančnou pokutou 50,- Euro pre Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. / 1. kolo/ Rakovnica- Slavošovce. Doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní

 

 

 

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.sk

V novom RaP poriadku SFZ Vás upozorňujeme na oblasť: transfer- výchovné- odstupné- registračné obdobie- štart hráčov.

 

TMK ObFZ 11.5.2016 Oznam pre FK a trénerov

Nahlásiť záujemcov na seminár trénerov UEFA-C licencia do 30.6.2016