Úradná správa č.29 ObFZ Rožňava

05.05.2016 21:24

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 4.5.2016 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy/ 19. kolo/ zo dňa 1.5.2016 :

Rudná        -        Rož.Bystré 1:3

Betliar        -        Honce         4:1

Jablonov    -        Vlachovo    3:0

Vyšná Slaná        -        Dlhá Lúka  1:2

Drnava       -        Nižná Slaná         8:1

Hrhov         -        Dlhá Ves    3:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. Triedy / 14. kolo/ zo dňa 1.5.2016 :

Dlhá Lúka B-       Rakovnica  1:0

Štítnik        -        Gem.Hôrka B 1:7

Krh.Podhradie-    Brzotín       5:2

Pača           -        Kružná       1:4

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy- dorast /10.kolo/ zo dňa 1.5.2016

Gem.Hôrka -        Rož.Bystré 6:1

Jablonov    -        Dobšiná      2:1

Dlhá Lúka  -        Betliar        4:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy –žiaci/8.kolo/ zo dňa 1.5.2016

Dlhá Lúka  -        Krh. Podhradie    3:0

Drnava       -        Slavošovce          0:8

Plešivec      -        Dobšiná               2:2

 

Trunaj prípraviek konaný 28.4.2016 v Rožňave

Rožňava     -        DlháVes     14:2

Dobšiná      -        Dlhá Ves    3:2

Rožňava     -        Dobšiná      6:1

 

 

ŠTK oznamuje dohrávka stretnutia 10. kolo II. trieda medzi FK Gemerská Hôrka B – Mladosť Brzotín sa odohrá 4.6.2016 o 10:30 hod po vzájomnej dohode.

 

ŠTK oznamuje organizovanie turnaja prípraviek:

- Skupina C dňa 7.5.2016 o 10:00hod v Drnave

- Skupina A dňa 14.5.2016 o 10:00hod v Hrhove

 

ŠTK súhlasí so zmenou termínu zápasu I.trieda žiaci Slavošovce – Dlhá Lúka na 8.5.2016 o 10:30hod po  vzájomnej dohode

 

ŠTK zamieta žiadosť TJ Baník Rakovnica o zmene termínu zápasu II.trieda Rakovnica – Kružná z dôvodu nesúhlasu mužstva hostí FK Apex Kružná

 

ŠTK upozorňuje na dôslednosť konfrontácie u mládežníckych družstiev z dôvodu podozrenia na štart starších, neregistrovaných hráčov.

 

 

ŠTK oznamuje odhlásenie mužstva TJ Papiereň Slavošovce z II. triedy OM ObFZ – dospelí dňom 24.3.2016. Výsledky podľa SP čl.108 TJ Papiereň Slavošovce budú anulované.

 

ŠTK oznamuje odhlásenie mužstva FK Plešivec z II. triedy OM ObFZ – dospelí dňom 1.3.2016. Výsledky podľa SP čl.108 FK Plešivec budú anulované.

 

ŠTK súhlasí so žiadosťou TJ Jednota Krásnohorská Dlhá Lúka zmena hracieho času žiaci v sobotu o 10.30 hod, dorastenci nedeľa o 10.30 hod, na celú sezónu 2015/16.

                    

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v súť.roč. 2015/2016 sa cez ISSF povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !

 

 

Zo zasadnutia DK dňa 4.5.2016 :

 

DK č.76/2015-2016

DK mení trest z nepodmienečného na podmienečný Matúš Pitoňák /1216432/ -Vlachovo, 2 týždne do 30.6.2016 DP čl.41/2 +10€

 

DK č.77/2015-2016

DK mení trest z nepodmienečného na podmienečný Marek Vranec/1149560/-Honce, 1 zápas do 30.6.2016 DP čl.41/2 +10€

 

DK trestá TJ FO Vlachovo finančnou pokutou 50€ pre ŠK Jablonov nad Turňou za neúčasť na zápase I. trieda Jablonov – Vlachovo (19.kolo). Doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní.

 

DK trestá FK Mladosť Brzotín finančnou pokutou 50€ pre ŠK Baník Štítnik  pokles hráčov pod 7 v stretnutí Brzotín – Štítnik. Doklad o zaplatení predložiť do 14 dní na DK.

 

 

DK trestá FK Pap. Slavošovce finančnou pokutou 50€ pre TJ Krásnohorská Dlhá Lúka B za neúčasť na zápase II. triedy Krh. Dlhá Lúka – Slavošovce (8.kolo). Doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní.

 

DK trestá FK Pap. Slavošovce finančnou pokutou 50,- Euro pre Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. / 1. kolo/ Rakovnica- Slavošovce. Doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní

 

 

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.skwww.obfzroznava.yw.sk

V novom RaP poriadku SFZ Vás upozorňujeme na oblasť: transfer- výchovné- odstupné- registračné obdobie- štart hráčov.

 

TMK ObFZ 4.5.2016 Oznam pre FK a trénerov

Nahlásiť záujemcov na seminár trénerov UEFA-C licencia do 30.6.2016

 

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii

mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na  výberový zraz ObFZ.

Výberový zraz sa uskutoční koncom marca (termín bude upresnený) a 4.4.2016  určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2002-2003 a 2004.

Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní

hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera.

Prvý zraz v jesennej časti sa uskutoční na ihrisku MFK Rožňava dňa 6.10.2015/ utorok/ o 16.00 hod.

Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac.

 

Kontaktná osoba: Dušan Pollák / 0903 602 946/- obfzroznava@stonline.sk kalciduspol@gmail.com

V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná / okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.