Úradná správa č. 28 ObFZ Rožňava

28.04.2016 21:11

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 27.4.2016 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy/ 18. kolo/ zo dňa 24.4.2016 :

Dlhá Ves    -        Drnava       0:2

Rudná        -        Jablonov    6:4

Vlachovo    -        Betliar        3:8

Honce         -        Vyš. Slaná  2:5

Dlhá Lúka  -        Bohúňovo  4:2

Rož.Bystré -        Niž. Slaná   8:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. Triedy / 13. kolo/ zo dňa 24.4.2016 :

Brzotín       -        Štítnik        0:8

Kružná       -        Dlhá LúkaB         9:1

Rakovnica  -        Krh.PodhradieB  2:0

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy- dorast /9.kolo/ zo dňa 24.4.2016

Betliar        -        Gem.Hôrka 0:7

Rož.Bystré -        Jablonov    3:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy –žiaci/7.kolo/ zo dňa 24.4.2016

Krh.Podhradie-    Drnava       7:0

Slavošovce -        Plešivec      3:4

Dobšiná      -        Dlhá Lúka  2:3

 

ŠTK súhlasí so žiadosťou TJ Baník Rožňavské Bystré zmena hracieho času zápasu I. trieda dorast 10.kolo Gemerská Hôrka – Rožňavské Bystré na 30.4.2016 o 11:00 hod po vzájomnej dohode.

 

ŠTK oznamuje dohrávka stretnutia 10. kolo II. trieda medzi FK Gemerská Hôrka B – Mladosť Brzotín sa odohrá 4.6.2016 o 10:30 hod po vzájomnej dohode.

 

ŠTK upozorňuje na dôslednosť konfrontácie u mládežníckych družstiev z dôvodu podozrenia na štart starších, neregistrovaných hráčov.

 

ŠTK oznamuje organizovanie turnaja prípraviek:

- Skupina C dňa 7.5.2016 o 10:00hod v Drnave

 

 

ŠTK oznamuje odhlásenie mužstva TJ Papiereň Slavošovce z II. triedy OM ObFZ – dospelí dňom 24.3.2016. Výsledky podľa SP čl.108 TJ Papiereň Slavošovce budú anulované.

 

ŠTK oznamuje odhlásenie mužstva FK Plešivec z II. triedy OM ObFZ – dospelí dňom 1.3.2016. Výsledky podľa SP čl.108 FK Plešivec budú anulované.

 

ŠTK súhlasí so žiadosťou TJ Jednota Krásnohorská Dlhá Lúka zmena hracieho času žiaci v sobotu o 10.30 hod, dorastenci nedeľa o 10.30 hod, na celú sezónu 2015/16.

                   

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v súť.roč. 2015/2016 sa cez ISSF povinne zabezpečuje :

 

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !

 

 

Zo zasadnutia DK dňa 27.4.2016 :

 

Hráči vylúčení I. - II. trieda

 

DK č.67/2015-2016

Milan Makkai(1188533) TJ Zlatý Klas Dlhá Ves - 1 zápas nepodmienečne DP čl. 37/2 +10€

DK č.68/2015-2016

Tibor Kardoš(1151973) FK Baník Drnava – 1 zápas nepod. DP čl. 37/2 +10€

 

DK č.69/2015-2016

Michal Hadar(1148038) OFK Vyšná Slaná – 4 týždne nepod. DP čl. 49/2b +10€

 

DK č.70/2015-2016

Martin Arvay(1182180) TJ Tatran Betliar – 4 týždne nepod. DP čl. 49/2b +10€

 

DK č.71/2015-2016

Ľubomír Kožár(1243917) TJ FO Vlachovo – 2 zápasy nepod. DP čl. 49/2a +10€

 

DKč. 72/2015-2016

Marek Vranec(1149560) OTJ Honce – 2 zápasy nepod. DP čl. 49/2a +10€

 

  1. Trieda Dorast

DK č. 73/2015-2016

Gabriel Tomi(1278552)TJ Baník Rožňavské Bystré- 1zápas nepod. DPčl.37/2+5€

 

 

Zastavená činnosť /I-II.trieda/

DK č. 74/2015-2016

Filip Gallo(1199326) OFK Vyšná Slaná – 5ŽK 1zápas nepod DP čl. 37/5a,b +10€

 

DK č. 75/2015-2016

Ondrej Leskovjanský(1192002)TJ FO Vlachovo – ŽK 1 zápas nepod. DP čl.5a,b +10€

 

DK č.76/2015-2016

DK zamieta žiadosť TJ FO Vlachovo o odpustenie trestu hráča Matúš Pitoňák +10€

 

DK trestá FK Mladosť Brzotín finančnou pokutou 50€ pre ŠK Baník Štítnik  pokles hráčov pod 7 v stretnutí Brzotín – Štítnik. Doklad o zaplatení predložiť do 14 dní na DK.

 

DK trestá TJ Krh. Dlhá Lúka B finančnou pokutou 50€ pre TJ Sokol Pača za neúčasť na stretnutí 12.kolo II. trieda TJ Sokol Pača – TJ Krh. Dlhá Lúka B

Doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní

 

DK trestá FK Pap. Slavošovce finančnou pokutou 50€ pre TJ Krásnohorská Dlhá Lúka B za neúčasť na zápase II. triedy Krh. Dlhá Lúka – Slavošovce (8.kolo). Doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní.

 

DK trestá FK Pap. Slavošovce finančnou pokutou 50,- Euro pre Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. / 1. kolo/ Rakovnica- Slavošovce. Doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní

 

 

 

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.skwww.obfzroznava.yw.sk

V novom RaP poriadku SFZ Vás upozorňujeme na oblasť: transfer- výchovné- odstupné- registračné obdobie- štart hráčov.

 

TMK ObFZ 27.4.2016 Oznam pre FK a trénerov

Nahlásiť záujemcov na seminár trénerov UEFA-C licencia do 30.6.2016

 

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii

mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na  výberový zraz ObFZ.

Výberový zraz sa uskutoční koncom marca (termín bude upresnený) a 4.4.2016  určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2002-2003 a 2004.

Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní

hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera.

Prvý zraz v jesennej časti sa uskutoční na ihrisku MFK Rožňava dňa 6.10.2015/ utorok/ o 16.00 hod.

Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac.

 

Kontaktná osoba: Dušan Pollák / 0903 602 946/- obfzroznava@stonline.sk kalciduspol@gmail.com

V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná / okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.