Dodatok / Úradná správa č. 27 ObFZ Rožňava

21.04.2016 17:48

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 20.4.2016 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy/ 17. kolo/ zo dňa 17.4.2016 :

 

Betliar        -        Rudná        1:4

Vyšná Slaná        -        Vlachovo    2:1

Jablonov    -        Rož.Bystré 2:1

Nižná Slaná         -        Dlhá Ves    3:1

Bohúňovo  -        Honce         4:2

Hrhov         -        Dlhá Lúka  1:7

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. Triedy / 12. kolo/ zo dňa 17.4.2016 :

 

Štítnik        -        Rakovnica  2:2

Krh.Podhradie-    Kružná       1:4

Pača           -        DlháLúka B 3:0 kont

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy- dorast /8.kolo/ zo dňa 17.4.2016

 

Dlhá Lúka  -        Dobšiná      2:4

Rož.Bystré -        Betliar        7:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy –žiaci/6.kolo/ zo dňa 17.4.2016

 

Slavošovce -        Krh. Podhradie    6:0

Drnava       -        Dobšiná      0:4

Plešivec      -        Dlhá Lúka  2:1

 

ŠTK oznamuje dohrávka stretnutia 10. kolo II. trieda medzi FK Gemerská Hôrka B – Mladosť Brzotín sa odohrá 4.6.2016 o 10:30 hod po vzájomnej dohode.

 

ŠTK upozorňuje na dôslednosť konfrontácie u mládežníckych družstiev z dôvodu podozrenia na štart starších, neregistrovaných hráčov.

 

ŠTK oznamuje organizovanie turnaja prípraviek:

- Skupina C dňa 7.5.2016 o 10:00hod v Drnave

- Skupina A dňa 23.4.2016 o 13:00 hod v Rožňave

 

 

ŠTK oznamuje odhlásenie mužstva TJ Papiereň Slavošovce z II. triedy OM ObFZ – dospelí dňom 24.3.2016. Výsledky podľa SP čl.108 TJ Papiereň Slavošovce budú anulované.

 

ŠTK oznamuje, že OTJ Honce budú hrať svoje domáce zápasy v nedeľu popoludní v UHČ.

 

ŠTK oznamuje odhlásenie mužstva FK Plešivec z II. triedy OM ObFZ – dospelí dňom 1.3.2016. Výsledky podľa SP čl.108 FK Plešivec budú anulované.

 

 

ŠTK súhlasí so žiadosťou TJ Jednota Krásnohorská Dlhá Lúka zmena hracieho času žiaci v sobotu o 10.30 hod, dorastenci nedeľa o 10.30 hod, na celú sezónu 2015/16.

                   

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v súť.roč. 2015/2016 sa cez ISSF povinne zabezpečuje :

 

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !

 

 

Zo zasadnutia DK dňa 20.4.2016 :

 

Hráči vylúčení I. - II. trieda

DK č.62/2015-2016

Stanislav Dzureň 1214321/Honce/ - 1 zápas nepodmienečne DP čl.45/1 +10€

 

DK č.63/2015-2016

Matúš Pitoňák 1216432/Vlachovo/ - 4 týždne nepodmienečne DP čl.48/1c +10€

 

DK č.64/2015-2016

DK trestá OTJ Honce finančnou pokutou 50€ za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí 16.kola I. trieda OTJ Honce – FK Hrhov +10€

 

Zastavená činnosť /I-II.trieda/

DK č. 65/2015-2016

Patrik Pál Baláž 1330738 /Jablonov/ - 5ŽK

1 zápas nepodmienečne DP čl. 37/5a + 10€

 

DK č. 66/2015-2016

Matej Chochol 1234812/Rudná/ - 9ŽK

1 zápas nepodmienečne DP čl. 37/5b +10€

 

DK trestá TJ Krh. Dlhá Lúka B finančnou pokutou 50€ pre TJ Sokol Pača za neúčasť na stretnutí 12.kolo II. trieda TJ Sokol Pača – TJ Krh. Dlhá Lúka B

Doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní

 

DK trestá FK Pap. Slavošovce finančnou pokutou 50€ pre TJ Krásnohorská Dlhá Lúka B za neúčasť na zápase II. triedy Krh. Dlhá Lúka – Slavošovce (8.kolo). Doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní.

 

DK trestá FK Pap. Slavošovce finančnou pokutou 50,- Euro pre Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. / 1. kolo/ Rakovnica- Slavošovce. Doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní

 

 

KR 20.4.2016

KR považuje námietku TJ FO Vlachovo  po vzhliadnutí video záznamu zo stretnutia Vyšná Slaná-Vlachovo za neopodstatnenú, poplatok pre TJ FO Vlachovo sa nevracia. +40€

KR zastavuje činnosť pre rozhodcu E.Zsebika zo zápasu Štítnik – Rakovnica II.trieda, 12.kolo.

 

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.skwww.obfzroznava.yw.sk

V novom RaP poriadku SFZ Vás upozorňujeme na oblasť: transfer- výchovné- odstupné- registračné obdobie- štart hráčov.

 

TMK ObFZ 20.4.2016 Oznam pre FK a trénerov

Nahlásiť záujemcov na seminár trénerov UEFA-C licencia do 30.6.2016

 

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii

mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na  výberový zraz ObFZ.

Výberový zraz sa uskutoční koncom marca (termín bude upresnený) a 4.4.2016  určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2002-2003 a 2004.

Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní

hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera.

Prvý zraz v jesennej časti sa uskutoční na ihrisku MFK Rožňava dňa 6.10.2015/ utorok/ o 16.00 hod.

Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac.

 

Kontaktná osoba: Dušan Pollák / 0903 602 946/- obfzroznava@stonline.sk kalciduspol@gmail.com

V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná / okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.