Úradná správa 0bFZ č.20 - 2014/2015

09.04.2015 09:26

               

Zo zasadnutia ŠTK dňa 8.4.2015 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.triedy / 15. kolo/ zo dňa4.-5.4.2015 :

Vyšná Slaná- Jablonov       6:0

Bohúňovo- Hrhov              4:0

Honce- Dlhá Ves               2:3

Drnava-Krh.Dl.Lúka          1:2

Vlachovo- Dedinky           1:2

 

ŠTK oznamuje začiatok jarnej časti súťaží ObFZ :

II.trieda : 12.4.2015

Dorast   : 26.4.2015

Žiaci     : 25.4.2015

 

ŠTK č. 11/2014-2015 :

ŠTK oznamuje, že dorast ŠK Jablonov bude svoje domáce zápasy hrávať v sobotu o 14.00 hod. na ihrisku v Jablonove.

 

ŠTK č.12/2014-2015:

ŠTK oznamuje, že FK Apex Kružná bude svoje domáce zápasy hrávať v sobotu v UHČ na ihrisku v Kružnej.

 

ŠTK č. 13/ 2014-2015 :

ŠTK oznamuje, že na základe zlého stavu hracej plochy sa zápas I. triedy Lok. Dedinky- Drnava uskutoční v náhradnom termíne dňa 1.5.2015 o 16.00 hod. na ihrisku Lok. CHZ Dedinky.

 

Vec:  Žiadosť o preloženie stretnutia 16.kola okresné majstrovstvo - I. trieda  

Týmto by som Vás chcel požiadať o možnosť preloženia stretnutia 16. kola OM

medzi mužstvami TJ Lokomotíva Dedinky - FK Baník Drnava ktoré by sa malo odohrať

12.04.2015 v UHČ 15 ,30 hod.  pre nespôsobilý terén/ nadmerné množstvo snehu na hracej ploche

a s tým súvisiace poškodenie trávnika. Po dohode všetkých strán Obfz a

dotknutých mužstiev navrhujeme toto stretnutie odohrať v májových termínoch 1. alebo 8. 5.2015

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem.

V Dedinkách              8.4.2015                                                                         Vlastimil Revay

 

ŠTK oznamuje, že FK Baník Štítnik vystúpil zo súťaží ObFZ/ I.trieda- dospelí a st. žiaci- mládež/. Výsledky FK Baník Štítnik budú anulované.

 

ŠTK oznamuje, že FK Lipovník vystúpil z I. triedy ObFZ- dospelí. Výsledky FK Lipovník budú anulované.

 

ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF / súpisky/ nahrali prípadné zmeny hráčov

pre jarnú časť súťaží dôležité pre spracovanie elektronického zápisu o stretnutí.

                      

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jarnej časti súť.roč. 2014/2015 sa cez ISSF

povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!!

 

Zo zasadnutia DK dňa 8.4.2015 :

 

Hráči napomínaní / I. trieda/ :

DK č.59/2014-2015:

Stanislav Grančák/ 1133501/-Lok. Dedinky / 5ŽK/ stop na 1 zápas + 10,- Euro

DK č.60/2014-2015:

Oto Varga / 1138888/- FK Honce/ 5 ŽK/ stop 1 zápas + 10,- Euro

 

Kolektívne tresty DK :

 

DK ObFZ trestá Baník Štítnik pokutou  50,-Euro pre OFK Vyšná Slaná za nenastúpenie na zápas 14. kola I.triedy/ Baník Štítnik- Vyšná Slaná/ dňa 28.3.2015.Splatnosť pokuty do 15.4.2015.

 

DK ObFZ trestá FK Lipovník pokutou 50,- Euro pre FK Honce za nenastúpenie na zápas 14. kola I.triedy / Lipovník- Honce/ dňa 28.3.2015.Splatnosť pokuty

do 15.4.2015.

 

DK ObFZ vyzýva Ml. Brzotín o predloženie dokladu o zaplatení zbernej faktúry z mesiaca september 2014/ 10,- Euro/ na najbližšie zasadnutie DK pod

discipl. následkami.

 

DK ObFZ upozorňuje FK, ktoré neuhradili pokuty pre ObFZ, FK resp. zberné faktúry, že všetky pokuty budú riadne zaevidované a budú mať dopad na štart družstiev v novom súť. roč. 2015-2016, registračný, prestupový poriadok atď.

 

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.skwww.obfzroznava.yw.sk

 

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii

mládeže, aby písomne, mailom nahlásili hráčov na prvý výberový zraz ObFZ.

Výberový zraz je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2003-2002 a 2001.

Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní

hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera. Termín prvého tréningového zrazu bude oznámený hráčom i klubom mailom.

Termín nahlásenia do najbližšieho zasadnutia komisií ObFZ t.j. do 15.4.2015.

 

Kontaktná osoba: Dušan Pollák / 0903 602 946/

V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná / okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.