Úradná správa 0bFZ č. 19 /2014 - 2015

01.04.2015 15:22

                 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 1.4.2015 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.triedy / 14. kolo/ zo dňa 28.-29.3.2015 :

Rož.. Bystré- Dedinky        0:1

Krh. Dl.Lúka- Vlachovo      1:2

Dlhá Ves- Drnava             3:0

Lipovník- Honce                0:3 kont.

Štítnik- Vyš.Slaná             0:3 kont.

Hrhov- Rudná                   1:2

Jablonov- Bohúňovo          1:0

 

ŠTK oznamuje začiatok jarnej časti súťaží ObFZ :

II.trieda :  12.4.2015

Dorast   :  26.4.2015

Žiaci     :   25.4.2015

 

ŠTK vyzýva FK Lipovník o zaslanie písomného stanoviska

k štartu družstiev dospelých a mládeže v jarnej časti súť. ročníka. 2014/2015 na najbližšie zasadnutie ŠTK dňa 8.4.2015 pod disciplinárnymi následkami !!!

 

ŠTK oznamuje, že FK Baník Štítnik vystúpil zo súťaží ObFZ/ dospelí + žiaci/

na základe stanoviska štatutára klubu Baník Štítnik.

 

ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF / súpisky/ nahrali prípadné zmeny hráčov

pre jarnú časť súťaží dôležité pre spracovanie elektronického zápisu o stretnutí.

                       

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jarnej časti súť.roč. 2014/2015 sa cez ISSF

povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!!

 

Zo zasadnutia DK dňa 1.4.2015 :

 

Hráči vylúčení / I. trieda/ :

 

DK č.54/ 2014-2015

Kristian Klein- Dedinky/ 1255689/

1 zápas nepodmienečne 37/2 + 10,- Euro

 

DK č.55/2014-2015

Marek Barnák- Dedinky/ 1224557/

1 zápas nepodmienečne 37/2 + 10,- Euro

 

DK č.56/2014-2015

Lipták- Giba- Rož. Bystré / 1150013/

3 zápasy nepodmienečne 49/2b + 10,- Euro

 

DK č.57/2014-2015

Marian Dusza - Dlhá Ves/ 1140838/

2 zápasy nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro

 

DK č. 58/2014-2015

Lórant Zajdó- Jablonov / 1247599/

1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro

 

Kolektívne tresty DK :

DK ObFZ trestá Baník Štítnik pokutou  50,-Euro pre OFK Vyšná Slaná za nenastúpenie na zápas 14. kola I.triedy/ Baník Štítnik- Vyšná Slaná/ dňa 28.3.2015.Splatnosť pokuty do 8.4.2015.

 

DK ObFZ trestá FK Lipovník pokutou 50,- Euro pre FK Honce za nenastúpenie na zápas 14. kola I.triedy / Lipovník- Honce/ dňa 28.3.2015.Splatnosť pokuty

do 8.4.2015.

 

 

Zoznam kolektívnych trestov z jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

DK trestá FK Družba Čoltovo finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Sokol Pača za nenastúpenie na zápas II. triedy Pača- Čoltovo.

 

DK trestá FK Ml. Brzotín finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Plešivec za pokles hráčov pod 7 v zápase II. triedy Plešivec- Ml. Brzotín.

Zároveň upozorňuje FK Ml. Brzotín na úhradu 40,- Euro pre FK Družba Čoltovo / pokles hráčov pod 7 /.

 

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.skwww.obfzroznava.yw.sk

 

KR vyzýva R a DZ, aby akékoľvek zmeny / bydlisko, tel.číslo, poistenie, iné/

nahlásili na sekretariát ObFZ, alebo predsedovi KR ObFZ.

 

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii

mládeže, aby písomne, mailom nahlásili hráčov na prvý výberový zraz ObFZ.

Výberový zraz je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2003-2002 a 2001.

Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní

hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera. Termín prvého tréningového zrazu bude

oznámený hráčom i klubom mailom.

Termín nahlásenia do najbližšieho zasadnutia komisií ObFZ t.j. do 8.4.2015.

Kontaktná osoba: Dušan Pollák / 0903 602 946/

 

Dodatok k ÚS č.19

 

Výbor FK Lipovník: Týmto, Vám oznamujeme, že z ekonomických dôvodov odhlasujeme mužstvo dospelých z okresnej súťaže I. triedy. Za pochopenie ďakujeme a je nám to veľmi ľúto. 

Podpredseda FK: Roland Szűcs