Športové triedy

16.02.2012 15:54

 

     ZŠ - A. Hronca ( sídl. Juh ) otvára 1. septembra 2012 už štvrtý ročník športových tried so zameraním na futbal (chlapci) a basketbal (dievčatá ).

*Rozšírená športová príprava - *tréningový proces pod vedením kvalifikovaných trénerov - *výchovno - vzdelávací proces - *letné campy - *sústredenia - *turnaje - *výučba cudzích jazykov

     Športové triedy otvárame v novom školskom roku 2012 - 2013 pre chlapcov a dievčatá 5. ročníka ZŠ, t.j. pre terajších štvrtákov (roč. nar. 2001-2002).

 

Kontaktné osoby:


RNDr. Ján Džubák         Mgr. Dušan Pollák               Mgr. Arpád Laco
riaditeľ ZŠ-A. Hronca       tréner mládeže                      manažér MBK Rožňava
jdz@post.sk                   obfzroznava@stonline.sk        0915 627 197