Slovenský futbalový zväz má nové logo

07.03.2012 14:18

Február 29, 2012

 

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálna tlačová správa Slovenského futbalového zväzu

 

 

     Slovenský futbalový zväz má nové logo, ktoré vybrala porota, ktorej zloženie schválil Výkonný výbor SFZ v zložení

Ján Kováčik - prezident SFZ
Dušan Tittel - viceprezident SFZ
Jozef Kliment - generálny sekretár SFZ
Michal Ruttkay - vedúci komunikačnej skupiny Creo Young & Rubicam
Vladimir Yurkovic - fotograf a grafický dizajnér

     Porota vyberala z viac ako 250 návrhov, ktoré boli do 30. novembra doručené na SFZ.

     Pri ich posudzovaní vychádzala brala do úvahy nakoľko spĺňajú zadanie, ktoré bolo zverejnené pri oznámení o súťaži a v ktorom sa uvádzalo:

     Súčasťou novej éry v slovenskom futbalovom hnutí je aj budovanie a komunikácia silnej značky ("brand") slovenského futbalu, ktorá "žije" svojimi novými hodnotami. Máme záujem, aby hodnoty ako dynamika, profesionalita a transparentnosť boli spájané s futbalovým hnutím na Slovensku a jeho materskou inštitúciou SFZ.

     Logo, ako jedna zo súčastí "korporátnej identity" inštitúcie, musí tieto základné hodnoty značky stelesňovať a prezentovať. Existujúce logo SFZ, ktoré predstavuje prvý kontakt so zväzom, tieto "nové" hodnoty v sebe nemá. Našim cieľom je, aby výsledkom výberového konania bolo logo, ktoré bude profesionálne, bude pôsobiť dynamicky, moderne a bude môcť byť využité vo všetkých prezentačných formách SFZ (korešpondencia, vizitky, web, print, TV, darčekové predmety, fanúšikovské predmety, dresy, atď.).

     Logo musí spĺňať nasledovné podmienky

- musí byť originálnym dielom autora, ktorý ho vytvoril a podpísal
- musí byť použiteľné so symbolmi futbalu
- musí obsahovať textovú časť: "Slovenský futbalový zväz" (v slovenskom jazyku) alebo skratku SFZ
- musí byť aplikovateľné vo všetkých prezentačných formách SFZ (korešpondencia, vizitky, web, print, TV, darčekové predmety, fanúšikovské predmety, reprezentačné dresy, atď.)
- nesmie svojím obsahom šíriť myšlienky rasovej, národnostnej, etnickej, náboženskej, rodovej a iných foriem diskriminácie

     Víťaznému autorovi prináleží odmena 3000 €.

     Súčasťou odmeny je poplatok za udelenie licencie na neobmedzené používanie logotypu a poplatok za vypracovanie základného dizajn manuálu (v elektronickej podobe), ktorý bude riešiť aplikácie logotypu (tj. korešpondencia, vizitky, web, print, pozadie/pattern, atď.).

     Porota napokon vybrala návrh Ing. Milana Jursu z grafického štúdia Codes Creative studio, s.r.o. Nové logo Slovenského futbalového zväzu má viacero verzií pre rôzne druhy použitia v 2D aj 3D verzii.

     Po prvýkrát bolo slávnostne odprezentované na vyhlasovaní výsledkov ankety Futbalista roka 27. februára 2012.

 

Zdroj: TS SFZ 

 

IFRV