Pozvánka na Riadnu konferenciu ObFZ

08.07.2015 12:46

 

Týmto Vás srdečne pozývame na  zasadnutie Riadnej konferencie ObFZ, ktoré sa uskutoční dňa 10.7.2015/ piatok/ o 17.00 hod. v priestoroch ZŠ- Zakarpatská / sídl. Juh/ v Rožňave/. Za FK sa zúčastňuje 1 člen, delegát FK/

 

                                         P R O G R A M

1.   Otvorenie

2.   Schválenie programu konferencie

3.   Schválenie mandátovej komisie

4.   Schválenie návrhovej komisie

 

5.   Vyhodnotenie súťaží ObFZ 2014-2015

-      odovzdanie cien pre víťazov

-      vyžrebovanie nového súť.roč. 2015.-2016

-      rôzne

6.   Čerpanie rozpočtu ObFZ k 31.05.2015

7.   Ocenenie funkcionárov / Rákai- Csík-Vysoký- Maliňák-Oravec, Bakoš/

8.   Správa mandátovej komisie

9.   Diskusia

10.        Návrh na uznesenie

11.        Záver

 

RNDr. Ján Džubák                   Mgr. Dušan Pollák

  predseda ObFZ                        sekretár ObFZ

 

 

V Rožňave dňa 29.6.2015