Pozvánka na konferenciu ObFZ v Rožňave

03.07.2015 08:44

 

Týmto Vás srdečne pozývame na  zasadnutie Riadnej konferencie ObFZ,

ktoré sa uskutoční dňa 10.7.2015/ piatok/ o 17.00 hod. v priestoroch

ZŠ- Zakarpatská / sídl. Juh/ v Rožňave/.

/ Za FK sa zúčastňuje 1 člen, delegát FK/

 

                                         P R O G R A M

1.     Otvorenie

2.    Schválenie programu konferencie

3.    Schválenie mandátovej komisie

4.    Schválenie návrhovej komisie

 

5.    Vyhodnotenie súťaží ObFZ 2014-2015

-      odovzdanie cien pre víťazov

-      vyžrebovanie nového súť.roč. 2015.-2016

-      rôzne

6.    Čerpanie rozpočtu ObFZ k 31.05.2015

7.    Ocenenie funkcionárov / Rákai- Csík-Vysoký- Maliňák-Oravec/

8.    Správa mandátovej komisie

9.    Diskusia

10. Návrh na uznesenie

11.  Záver

 

RNDr. Ján Džubák                   Mgr. Dušan Pollák

  predseda ObFZ                        sekretár ObFZ

 

 

V Rožňave dňa 29.6.2015