Obsadenie R a DZ ObFZ na 19.4.2015

12.04.2015 11:09

 

1.trieda 17.kolo 19.4.2015 o 16:00 hod.
 
Jablonov - Rož.Bystré (L.Gyenes,Martinko,T.Gyenes,Vysoký)
 
Bohúňovo - Dlhá Ves (Macko,Mikulec,Béreš st.)
 
Rudná - Kr.Dlhá Lúka (Haviarik,R.Drenko,Béreš ml.,Bodnár)      10,30 hod. 
 
Honce - Dedinky (J.Gyenes,Poťmák,Hadar)
 
Drnava - Vlachovo (V.Gallo,Šalamon,Zsebik,Bobrik)
 
 
2.trieda 13.kolo 19.4.2015 o 10:30 hod
 
Jovice - Gem.Hôrka"B" (Iglai,R.Farkaš,Máté)
 
Kečovo - Čoltovo (Pažitka,V.Gallo,Kovács)
 
Plešivec - Rakovnica (Molnár,T.Gyenes,Šmelko) o 16,00 hod.
 
Niž.Slaná - Kr.Dlhá Lúka"B" (Poťmák,Nemčko,F.Drenko)
 
Pača - Kružná (Galík,A.Farkaš,Nagy)
 
Zmeny v obsadení R a DZ OBFZ Rožňava
 
Rudná - Kr.Dlhá Lúka (L.Gyenes za Haviarika a V.Gallo za Béresa ml.)
 
Jablonov - Rož.Bystré (R.Drenko za L.Gyenesa a L.Gyenes za T.Gyenesa)
 
Drnava - Vlachovo(Uharček za Zsebika)
 
Bohúňovo - Dlhá Ves( Baczúk za Mikuleca)
 
Kečovo - Čoltovo (Haviarik za Pažitku a Pažitka za V.Galla)
 
Zmena v obsadení

Kečovo-Čoltovo(Macko za Haviarika)
 
KR pristupuje k OOD a zastavuje činnosť pre R E.Zsebika
 
KR predvoláva R E.Zsebika na sekretariát na piatok 17.4.2015 o 17:00 hod !