Nová akcia

19.07.2011 11:15

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.