Najlepším rozhodcom sa stal Karol Chomjak

24.01.2016 14:16

24.1.2016 - Komisia rozhodcov a delegátov pri Oblastnom futbalovom zväze v Rožňave zorganizovala pred nastávajúcim futbalovým ročníkom seminár pre arbitrov a delegátov pôsobiacich na okresných futbalových trávnikoch. Účastníci absolvovali okrem iného i skúšky  formou testu.

 ROŽŇAVA. Komisia, ktorej od jarnej časti uplynulej sezóny predsedá Maximilián Černický, na seminári predložila správu o činnosti za obdobie pôsobnosti. Hlavnou náplňou činnosti komisie bolo sledovanie bodového hodnotenia rozhodcov, delegovanie na zápasy, ale aj udelenie pokarhaní ako i pochvál. Taktiež sledovala výkony rozhodcov a delegátov, ich zápisy a v naliehavých prípadoch v súčinnosti s ostatnými komisiami robila korektúry v delegovaní, hlavne pri zníženej známke. Boli vytknuté niektoré nedostatky týkajúce sa bodového hodnotenia rozhodcov a asistentov, nesúlad údajov uvedených v zápisoch, nesprávne popisovanie herných situácií pri udeľovaní červených kariet. Na nominačnej listine bolo v sezóne 2009/2010 22 rozhodcov a 16 delegátov. Okres na regionálnych trávnikoch reprezentovali Patrik Gonos, Róbert Drenko, Marcel Uharček, Norbert Bakoš, Maximilian Černický, Radovan Farkaš, Peter Gallík, Slavomír Haviarik a Marek Macko. “Všetci krajskí rozhodcovia vypomáhali na okresných trávnikoch. Aktívnu činnosť po jesennej časti ukončili Marian Nemčko a Martin Šestina. Do nového ročníka sa za rozhodcu prihlásil Marek Siman a staronovým arbitrom bude aj Ján Šofranko,“ informoval predseda komisie M. Černický

 

Prvenstvo pre K. Chomjaka

 

Komisia vyhodnotila najlepšieho rozhodcu za obdobie jarnej časti. Prvenstvo v štatistike čo sa týka bodového hodnotenia patrí Karolovi Chomjakovi, ktorý sa od odvetnej časti sezóny 2009/2010 vrátil k rozhodovaniu. Na jar nastúpil v 14 zápasoch a dosiahol známku 8,36 bodu. “Celkový bodový priemer hodnotených rozhodcov dosahoval v jarnej časti 7,83 bodu z celkového počtu rozhodcov. Z toho okresní rozhodcovia dosiahli 7,61 bodu a krajskí, ktorí vypomáhali, 8,34 bodu. Pre hodnotenie rozhodcov boli kritériami predovšetkým bodové vyjadrenia delegátov zväzu, kvalita vypisovaných zápisov zo stretnutí, dochádzka na zápasy a postrehy členov a funkcionárov jednotlivých komisií na zväze,“ uviedol M. Černický. Do elitnej päťky najlepších sa dostali Július Gye〜nes, Slavomír Gallo, Peter Repaský a Ján Molnár. “Potešiteľný je aj fakt, že mladí rozhodcovia ako Turcsányi a L. Gyenes dosiahli v tejto štatistike umiestnenie hneď za päticou najlepších,“ dodal M. Černický. Komisia okrem iného dala návrh pre VV ObFZ na stanovenie vekového limitu pre rozhodcov na 60 rokov a pre delegátov na 70 rokov, ktorý bol následne aj VV schválený.

 

Vydané 4. 8. 2010 o 0:00 Autor: Karol Csobádi