Najlepším rozhodcom sa stal Ján Šalamon, Jozef Szőr postúpil do IV. ligy

20.01.2016 11:10

1. 8. 2003 Autor: Karol Csobádi

Rožňava - Na seminári, ktorý zvolala Komisia rozhodcov a delegátov zväzu (KRaDZ) sa stretli v zasadačke Mestského úradu delegáti a rozhodcovia pôsobiaci v súťažiach riadených ObFZ v Rožňave.

 

Predseda komisie Ondrej Gonos vo svojej hodnotiacej správe vyslovil spokojnosť s prácou rozhodcov, ktorá sa hlavne v jarnej časti súťaže zlepšila. Za boľavé miesto považuje ospravedlnenie sa delegovaných rozhodcov na poslednú chvíľu. "V niektorých prípadoch sa stávalo, že predelegovanie sme robili v piatok, ba dokonca až v sobotu, a tým dochádzalo k problémom, koho vymeniť a koho kam poslať", uviedol predseda komisie rozhodcov a delegátov zväzu Ondrej Gonos.

 

V ďalšej časti vyhodnotil výkony rozhodcov podľa počtu bodov, ktoré im pridelili delegáti zväzu. I keď nie každý odpískal rovnaký počet stretnutí, komisia vychádzala z priemeru bodov na počet zápasov.

Najlepším rozhodcom sa stal Ján Šalamon, pred Petrom Repaským a Slavomírom Gallom, štvrtá priečka patrila Martinovi Slavkovskému. Ostatní sa pohybovali v rozmedzí od 7,8 do 7,2 bodov. Ujali sa aj mladí rozhodcovia ako Farkaš, Grieger, Bakoš, Gallík a Gonos. V novej sezóne do vyšších súťaží postúpili Slavomír Haviarik a Patrik Gonos, ktorí tak doplnia trojicu Ondrej Gonos, Gejza Ćižmár a Ján Šofranko v V. lige. Do IV. ligy postúpil Jozef Szőr a delegátom III. ligy sa stal predseda ObFZ Ján Džubák. "Chodím na tréningy s Plešivčanmi, pískam mimo sezóny aj prípravné turnaje a myslím si, že to zvládnem kondične i psychicky", povedal rozhodca Jozef Szőr.

 

Počet rozhodcov a delegátov zväzu sa oproti minulému roku nezmenil, pravdepodobne pribudnú dvaja noví adepti. Na okresných trávnikoch sa v nadchádzajúcom súťažnom ročníku predstavia nasledujúci rozhodcovia: Juraj Antal, Štefan Antal, Norbert Bakoš, Ján Barkai, Štefan Czakoi, Ján Danko, Alexander Farkaš, Rado Farkaš, Peter Gallík, Slavomír Gallo, Ladislav Fábián, Dušan Hajduk, Jaroslav Chomjak, Ján Palacko, Štefan Lucza, Ján Molnár, Ladislav Petro, Martin Slavkovský, Slavomír Slavkovský, Ján Šalamon, Ján Šimko, Milan Plačko, Cyril Smorada, Peter Repaský a Alexander Grieger. Ich činnosť budú hodnotiť títo delegáti Štefan Beňo, Ján Bobrík, Ľudovít Csobádi, Milan Gallo, Alexander Kerekeš, Ondrej Krištóf, Jozef Krzák st., Ondrej Lábaj, Gejza Gášpár, Eduard Garan, Ladislav Šimko, Ján Šimšík, Ján Šmelko, Ladislav Székely, Ján Petro, Ladislav Teleczki a Štefan Máte.

 

Počas seminára vystúpil aj predseda Disciplinárnej komisie (DK) Ján Šmelko. Keďže v pôsobnosti komisie je prerokovať všetky disciplinárne previnenia, má neľahkú a zodpovednú úlohu a jej verdikty sú väčšinou nepopulárne vo vzťahu k futbalovým oddielom či jednotlivcom. Výkonný výbor a Rada ObFZ pred jarnou časťou súťaže striktne rozhodla, že najdôležitejším dokladom pri posudzovaní priestupkov bude zápis rozhodcov a delegátov. Z toho DK vychádzala aj pri riešení nepopulárnych priestupkov ako sú inzultácie. "Keď bol počas hry inzultovaný hlavný rozhodca a hneď ukončil stretnutie vtedy musia byť herné aj disciplinárne dôsledky. Herné sú kontumácie a odpočítavanie bodov, disciplinárne sú zákaz výkonu funkcie, peňažné pokuty, uzavretie ihriska a zastavenie činnosť", objasnil Ján Šmelko. Podľa Disciplinárneho poriadku za jedno previnenie možno uložiť aj viac trestov ak to sadzobník pripúšťa. Každý futbalový funkcionár by mal ovládať futbalová normatívy a ich dodatky. "Keď rozhodca pre inzultáciu asistenta, alebo hráča súpera fanúšikom stretnutie neukončil, vtedy nemôžu trpieť hráči hernými dôsledkami, iba oddiel disciplinárnymi", uviedol Ján Šmelko. Z pravidiel futbalu pripomenul, že hlavný rozhodca musí predčasne stretnutie ukončiť okrem iného pri násilí spáchanom na rozhodcovi, alebo jeho asistentoch. Oddielový rozhodca laik má počas výkonu funkcie rovnaké práva a povinnosti ako delegovaný rozhodca. "Stali sa prípady, že po inzultácii asistenta rozhodcu nebolo ukončené stretnutie z obavy o bezpečnosť rozhodcov. Stretnutie sa dohralo a naša komisia musela brať do úvahy. Pripomínam, že DK sa nikdy nenechala zneužiť pri riešení výsledkov susedských derby stretnutí. V súčasnej ekonomickej situácii futbalových klubov, musí nám všetkým ísť o to, aby o výsledkoch rozhodovala futbalová kvalita a nie financie", povedal Ján Šmelko.

 

V diskusii padlo najviac kritických slov na činnosť komisie rozhodcov, nakoľko sa stávali prípady, že niektorí rozhodcovia boli opakovane delegovaní k jednému mužstvu. Rada a Výkonný výbor uložili komisii v tejto oblasti zlepšiť. "Nebolo to naším úmyslom, ale pripúšťam, že sa to stalo. V niektorých prípadoch, po dohode oboch aktérov stretnutia, ktorí žiadali konkrétneho rozhodcu sme im vyhoveli. Do budúcnosti chceme doplniť komisiu o ďalšieho člena, ktorý bude viesť prehľad o delegovaní k spokojnosti nás všetkých", uviedol predseda KRaDZ Ondrej Gonos. Z dôvodu zvýšenia nákladov účastníci seminára odhlasovali návrh na zvýšenie odmien pre rozhodcov a delegátov, ktorý bude predložený na schválenie rade a výkonnému výboru. Ďalšie pripomienky sa týkali zlých hygienických podmienok na niektorých ihriskách, hlavne v nižších súťažiach.

 

Dúfajme, že v novom súťažnom ročníku sa bude bojovať o majstrovské body v duchu fair - play a z ihrísk vymizne nešportové správanie hráčov i divákov.


ifrv