ISSF - Informačný systém Slovenského futbalu

17.02.2012 19:25

 

     Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenskéh futbalu (ISSF) Vám odporúčame preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť Vášu dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka,Výkonného manažéra projektu (projektovy email je issf@futbalnet.sk).

 

     Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu https://www.futbalsfz.sk/issf. Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty.

 

     Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy.

 

     Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke https://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - pod menu ISSF

 

     Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.