I. časť

24.09.2011 10:07

Gallo Milan - strelec i previnilec

     Mužstvo FK Rudná má v jesennej časti aktuálnej sezóny pozoruhodnú bilanciu. Do 5. kola sa im lepšie darilo na pôde súperov, keď si zo Slavošoviec priviezli tri a z Brzotína jeden bod. Doma stratili body po remíze s Drnavou, a s Betliarom dokonca nebodovali. Do kádra im pre nastávajúci ročník pribudla posila v podobe Milana Galla, ktorý prišiel na ročné hosťovanie z Honiec a so šiestimi gólmi sa stal hneď najlepším strelcom mužstva. Na opačnej strane však v priebehu piatich kôl pozbieral aj tri žlté karty. Tie si postupne vyslúžil v druhom, treťom a štvrtom kole.

Milan Gallo sa značnou mierou pričinil o postup Honiec  v roč.2008/2009 do I. triedy

Štvrtá karta

     V zápase piateho kola cestovali futbalisti Rudnej do Vyšnej Slanej, kde bol Milan po štvrtýkrát napomínaný a z rúk arbitra J. Šofranka uvidel žltú kartu. (viz. video). Videozáznam nám poskytol domáci klub V. Slanej.

 

Rozpis futbalových súťaží

     Rozpis futbalových súťaží a to nielen na Slovensku , ale podľa surfovania na internete aj v Čechách má zakotvené v technických ustanoveniach navlas rovnaký výklad o evidencii žltých kariet. Pre zaujímavosť uvádzame niekoľko príkladov:

Písecko (Južné Čechy)

25. Žlutá karta :

     Za čtyři žluté karty 4 ŽK je činnost hráči automaticky zastavena na jedno soutěžní utkání, za 8 ŽK dvě soutěžní utkání, 12 ŽK tři soutěžní utkání atd. Evidenci karet je povinen sledovat vedoucí FO...

 

FZ Turčianske Teplice

23. FK/FO sú povinné viest si vlastnú evidenciu ŽK podľa zápisu o stretnutí potvrdeného kapitánom družstva a zodpovedajú za to, že hráč nenastúpi na najbližšie hrané majstrovské stretnutie po každom štvrtom napomenutí, nakoľko hráč má po udelení štvrtej žltej karty okamžite po stretnutí zastavenú činnosť.

24. Po každom štvrtom napomenutí musí byť príslušný poplatok zaplatený do dňa prerokovávania previnenia na DK. Doklad o zaplatení musí byť DK predložený pred začatím rokovania. Ak nie je doklad predložený, resp. poplatok je v nižšej sume, DK previnenie prerokuje až na nasle­dujúcom zasadnutí.

 

ObFZ Bardejov

DK ukladá FK povinnosť viesť vlastnú evidenciu žltých kariet hráčov.
     Doklad o úhrade za prerokovanie DK je FK, hráč alebo funkcionár povinný predložiť pred jej zasadnutím. V prípade nesplnenia uvedených podmienok bude pokračované v zmysle DP a SP. Ak nedoručí klub potvrdenie o zaplatení poplatku za disciplinárne konanie na najbližšie zasadnutie DK po každom 4., 8., alebo 12. napomenutí, zastaví DK hráčovi pretekársku činnosť automaticky, podľa počtu udelených ŽK. Pri nepredložení prejednávacie ho poplatku DK ObFZ prípad prerokuje a FK potrestá poriadkovou pokutou.
     V prípade štartu hráča po 4 ŽK sú okrem disciplinárnych opatrení aj hracie dôsledky. Ústrižok o zaplatení prejednávacieho poplatku FK zašle na DK s označením údajov pre adresáta: napr. 4 ŽK + meno hráča. Ak hráč obdrží 4, 8, 12 atď. ŽK v poslednom kole, trest sa prenáša do nového súťažného ročníka.

 

ObFZ Rožňava

     Tento výklad je zakotvený aj v rozpise súťaží vydaný ObFZ v Rožňave pre ročník 2011/2012. Pri jednoznačnom dodržaní toho článku by nasledujúce udalosti vôbec nemuseli nastať.

 

     V ďalšej časti sa dočítate: Karta, zápis rozhodcu, delegáta, podanie námietky klubom Hrhova...

Karol Csobádi