Futbalový festival PREŠOV CUP 2012

18.04.2012 18:27

Vážení športoví priatelia,

dovoľujeme si Vásinformovať o usporiadaní 3. ročníka projektu Futbalový festival PREŠOV CUP2012, ktorý sa uskutoční  23. - 25.augusta 2012.

V prípade záujmu o účasťna projekte PREŠOV CUP 2012 Vás prosíme o vyplnenie záväznej prihlášky na www.miniligatalentov.eu v sekcii

PREŠOV CUP 2012 / Záväznáprihláška, pre jednotlivé kategórie:

U8 - ročník narodenia po 01. 01. 2004
U9 - ročník narodenia po 01. 01. 2003
U10 - ročník narodenia po 01. 01. 2002
U11 - ročník narodenia po 01. 01. 2001
U12 - ročník narodenia po 01. 01. 2000
U13 - ročník narodenia po 01. 01. 1999
U14 - ročník narodenia po 01. 01. 1998

Zároveň si dovoľujem upriamiť do Vašej pozornosti zvýhodnené podmienky:

Kolektívy prihlásené do 30. apríla 2012 platia štartovné vo výške 1,00 EUR a získavajú zľavu 50 % z ceny ubytovania.
Kolektívy prihlásené do 30. mája 2012 platia štartovné vo výške 50,00 EUR a získavajú zľavu 25 % z ceny ubytovania.
Kolektívy prihlásené do konca júna 2012 platia štartovné vo výške 65,00 EUR a po tomto termíne85,00 EUR.

Víťazomjednotlivých kategórií PREŠOV CUP 2011 poskytujeme 100 % zľavu na štartovnom.

Tešíme sa na Vašu účasť a spoločne strávenéfestivalové dni.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
MINILIGA TALENTOV

www.miniligatalentov.eu