Dodatok k úradnej správe ObFZ č.8 / 2011-2012

16.09.2011 13:10

DK zastavuje činnosť hráčovi Rudnej, Milanovi Gallovi, do doriešenia prípadu.