Dodatok k Úradnej správe ObFZ č.6 / 2011-2012

02.09.2011 19:17

DK

II. trieda

Hráči napomínaní: Florián Kovács ( Drnava 4.kolo), Atilla Labina (Dlhá Ves 2.kolo)