90 . výročie založenia futbalu v Štítniku

18.01.2014 15:34

18.1.2014 - Podobne ako v Rožňave, Gemerskej Polome či iných obciach okresu aj v Štítniku si na sklonku roka 2013 pripomenuli bohatú futbalovú históriu v obci, ktorá sa údajne datuje od roku 1923. Pri tejto príležitosti vznikla aj brožúrka, ktorú zostavil Jozef Milko, bývalý futbalista i tréner nielen štítnického futbalu. 

 

Na základe výpovedí o histórii vzniku začiatky futbalu v obci Štítnik spadajú do obdobia roku 1923. Už v tomto futbalovom Štítnickom „praveku“  to bolo tak, že hrať futbal mohlo iba mužstvo o ktoré sa starali obetaví funkcionári, ktorí sa pričinili o založenie futbalového klubu RSC Štítnik, ktorý združoval robotnícku mládež, ktorá sa zaujímala a hrala futbal. Súbežne s robotníckym klubom pôsobil aj futbalový klub ŠSC v ktorom hrávali futbalisti väčšinou židovského pôvodu.  Z výpovedí sa dozvedáme, že vzájomné súboje oboch klubov boli časté a tešili sa veľkému záujmu.

 

Počiatky

Hrávať sa začalo na ihrisku, ktoré sa nachádzalo za ulicou Ochtinskou, priestor bývalého majera a štátnych majetkov. Ihrisko bolo obohnané kamenným múrom. Neskôr pribudlo ihrisko na Teplickej ulici pri Základnej škole, ktoré si priaznivci futbalu  ako aj samotní hráči vybudovali svojpomocne bez akejkoľvek techniky, ručne. Bolo potrebné vyrovnať sklon terénu a nerovnosti od štátnej cesty smerom do svahu. Bola to namáhavá práca prevádzaná v tridsiatich rokov minulého storočia. Dodnes sa futbal hráva na tomto ihrisku, ktoré prešlo menšími úpravami. K ihrisku patrili drevené šatne pre hráčov a v strede vedľa ihriska bola postavená drevená tribúna. Hygiena po zápase bola prevádzaná umývaním sa studenou vodou zo studne v susedstve. Futbalová plocha však ani v dnešných časoch  ešte nevyhovuje  požiadavkám.

 

 

Prví hráči

Z kusých informácií sa dozvedáme, že v prvých rokoch od vzniku futbalu sa zápasy hrávali len s okolitými mestami, obcami ako priateľské zápasy. Organizovaná súťaž ešte nebola. Najčastejšie to boli mužstvá z Plešivca, Slavošoviec, Dobšinej, Gemerskej Hôrky, Kunovej Teplice a neskôr aj zo vzdialenejšími obcami Kráľ a Tornaľa. Na zápasy sa cestovalo vlakom, do bližšieho okolia vozom s konským poťahom, ale aj bicyklami. K najznámejším hráčom tohto obdobia až do 40 rokov patrili: Š. Záhoranský, O. Záhoranský, J. Žolna, Š. Imre, bratia Lenčovci, bratia Hokiovci, bratia Balogovci, F. Koreň, J. Markovič, P. Török.

 

Obdobie 40 rokov poznamenala II. svetová vojna. Po jej skončení v zmenených podmienkach ožíva a napreduje aj futbal. V tomto období futbalový klub niesol názov Sokol až do roku 1948, kedy dochádza k zjednoteniu telovýchovy a športu. Pomenovanie sa mení na DŠO - Baník Śtítnik. 

 

V priebehu rokov 1940 - 1950 Štítnik reprezentovali hráči:

J. Valach (brankár) - J. Babič, J. Krajec, P. Piljan, P. Benedokty, J. Szentpéteri, J. Gloček, J. Polomský, J. Klimo, G. Gyeneš, J. Gyeneš, J. Kušnier, L. Klimo, M. Rozložník, J. Uvegeš, ktorý vynikal tvrdými strelami najmä z trestných kopov. Stal sa futbalovou legendou Štítnika. Za Štítnik hrávali v tom čase aj hráči z okolitých obcí: L. Doboš (Rož. Bystré), Š. Iček a Drenko (Kunová Teplica), bratia Belákovci (Rož. Bystré).  Začiatkom 50 rokov sa striedali ďalšie generácie a pribudli hráči: P. Gloček , univerzálny dlhodobý hráč V. Novák, O. Fabíny, bratia Rogosovci, O. Vozár, Beláni, O. Herško, P. Spišák, Klabačka, Š. Prokšely, L. Žiga, L. Milko, J. Tomi, traja bratia Záhoranský, J. Sisik, J. Laskovič, R. Potočný,, L. Molnár.  Po roku 1955 až do roku 1960 to boli: F. Gomori, J. Benko, M. Benko, E. Gallo, Š. Milko, O. Tomášik, Z. Novák, P. Balog, O. Balog, J. Homola, M. Novák, V. Javorík, L. Holéczy, T. Vozár, V. Majda, J. Zachar.

 

Roky  1960 - 1965

Obdobie rokov 1960 až 1965 sa môže charakterizovať ako vyústenie snáh vtedajších funkcionárov , záujmu návštevníkov, ale aj prístupu hráčov. Svedčí o tom aj návštevnosť na futbalových stretnutiach, keď dosahovala bežne okolo 500 platiacich divákov. Na derby ich bolo o čosi viac aj 800 divákov. 

Káder postupne dopĺňali: J. Milko, T. Skurka, Z. Turčányi, D. Sisík, J. Sirotňák, E. Duda, L. Holman. V Štítniku sa vtedy hrala majprv krajská súťaž riadená KV ČSZTV v Košiciach. O niekoľko rokov neskôr okresná súťaž. Skupinu Košicko - gemerskú vtedy hrávali  mužstvá: Turňa, Medzev, Jasov, Poproč, Drienovec, Hosťovce, Budulov, Jelšava, Revúca, Železník.  Po roku 1952 sa už na zápasy cestovalo autobusom. Stávalo sa, že pre preplnenosť autobusu mnohí záujemcovia  o zápas museli ostať doma.

 

 

Najpotrebnejšie finančné náklady ako výstroj, údržba, cestovné, úhrada rozhodcom, skladníka atď. boli hradené z príjmov z futbalových zápasov , tanečných zábav, ktoré mali svoju tradíciu a z členských príspevkov širokej členskej základne. Vtedajší funkcionári v osobe J. Žolnu, predsedu MNV a Š. Záhoranského, tajomníka MNV, požívali dôveru, mali autoritu a veľký podiel na úspechoch. Medzi futbalistami vládlo priateľstvo, pravidelne sa trénovalo. Tréningov sa zúčastňovalo aj 30 hráčov. Niekoľko rokov účinkovalo aj B mužstvo dospelých. Súťažne existovalo aj družstvo dorastu a žiakov. Okrem majstrovských zápasov bolo mužstvo zapojené aj do zápasov Československého pohára od roku 1961. V letných mesiacoch sa pravidelne organizoval futbalový turnaj, ktorý mal svoju tradíciu. Z funkcionárov obdobia 1960 - 65 to boli: G. Mráz, J. Holéczy, G. Novajovský, J. Šoltész, V. Junger, hospodárom bol M. Benčko.

 

Začiatkom roku 1965 dochádza k radikálnym zmenám v kádri hráčov. Odchádza staršia generácia z ktorej ostáva len J. Žiga, nastupuje mladšia generácia. Mužstvo hráva striedavo v II. A III. triede a v okresnej súťaži. Na funkcionárskych postoch postupne pracovali: J. Kamenský, S. Gloček, Turzák, Pakes, J. Holéczy, P. Rogos. Dochádza k výstavbe terajších šatní, oplocuje sa ihrisko. Údržbu vykonáva pán Balog, neskôr J. Tomi. Aktivitu vyvíja ako tréner známy telocvikár L. Kozák. Peknú trénerskú prácu odvádza p. Mokoš, bývalý hráč Lubeníka. Vo vedení a funkcionárskej práci prichádza pán Štefan Vido.  Pomocnú ruku podáva L. Holéczy, predseda MNV. Dochádza aj k zmene názvu futbalového klubu na Poľnohospodár Štítnik.

 

Hráči toho obdobia: Š. Vido, O. Bányász, J. Kundrák, J. Piljan, J. Krajec, V. Novák, M. Rozložník, S. Kotrčka, M. Pakes, T. Gomori, Z. Gomori, J. Skurka, P. Macko, O. Pazera, J. Spišák, Š. Puškáš, J. Pakes, G. Kozák, J. Lipták, P. Benedikty, J. Rogos, M. Gallo, A. Milko, T. Tomi, Báršony, Š. Prokšely, J. Zdechovan, J. Holók, S. Gloček, F. Kurčák, J. Zobola, P. Belányi, F. Valaštek, T. Zlatnický, P. Krajec, E. Zdechovan, J. Petrus, P. Tomášik, M. Gallo st.

 

80 roky -  stagnácia

V súťažnom ročníku 1977/1978 mužstvo Štítnika postupuje do I. triedy v okrese Rožňava. V základnej zostave najčastejšie hrávali: T. Zlatnický, M. Pakes, G. Kozák, I. Holók, J. Kundrák, M. Rozložník, A. Milko, J. Milko, Š. Milko, J. Zdechovan, Š. Vido, P. Benedikty, M. Gallo, D. Macko, J. Lipták, P. Krajec. Po niekoľkých rokoch dochádza k úpadku futbalu v Štítniku až stagnácii. Na určité obdobie sa v obci súťažne futbal nehral.   Príčiny treba hľadať odchodom ml. hráčov do iných klubov, za prácou najmä do Magnezitu Jelšava a Baník Lubeník. V roku 1980 v kádri Jelšavy bolo desať hráčov zo Štítnika hrajúcich krajské majstrovstvá Vsl. Kraja. : L. Spišák, Z. Gomori, J. Zdechovan, P. Macko, J. Pakes, O. Pazera, J. Milko, M. Gallo, V. Kindis. V Lubeníku: O. Pazera, D. Pazera, M. Spišák.

 

 

 

90 roky - obnova - postupy

K znovu obnove a oživeniu futbalu dochádza začiatkom 90 rokov , keď vtedajší funkcionári obce: (1984) T. Kuzma, D. Turzák a D. Sisík a bývalí hráči Štítnika D. Pazera, V. Novák, P. Macko, Z. Gomori vyvinuli aktivitu a futbal sa začal hrať znova. Mužstvo pod vedením O. Pazeru postúpilo do I. triedy okresu. V roku 1999/2000 mužstvo prevzal tréner Jozef Milko. Káder tvorili: P. Macko, M. Macko, B. Milko, Z. Gomori, M. Kuzma, L. Ikri, R. Krága, P. Pazera, D. Macko, Leng, J. Spišák, R. Macho, R. Haviarik, M. Čipka. Tak prešlo osem sezón. Tri roky sa hralo v III. triede, 2 roky v II. triede a 3 roky v I. triede. V roku 2002 /2003 mužstvo postúpilo do V. ligy a po štyroch rokoch do IV. ligy. Ešte pred samotným postupom do IV. ligy došlo k fúzii s Kunovou Teplicou.

 

 

Štítnik K. T.

 

„ Majstrovské zápasy sa hrali na štadióne v Kunovej Teplici, nakoľko futbalové ihrisko nesplňalo v Štítniku podmienky pre štart regionálnych súťaží. Spojený futbalový klub štartoval pod názvom „ Štítnik K. T.“ V jeseni 2002 sa po D. Turzákovi stáva predsedom TJ M. Gallo a túto funkciu zastáva dodnes. Pri futbale pôsobí dlhé roky a svoje skúsenosti z čias pôsobenia v II. Lige Jelšave i v Rožňave uplatňuje aj v Štítniku“ , povedal autor brožúrky Jozef Milko.

 

 

V období postupu realizačný tím tvorili: (V. liga)M. Gallo, Š. Dono, O. Miháľ a členovia výboru J. Belák, K. Zajacová (tehdajšia starostk obce Štítnik) , V. Mezei, J. Gallo, I. Minčev, tréner A. Milko, ktorý s mužstvom postupoval z okresnej súťaže I. triedy až po IV. ligu. V roku 2007 pred jarnou časťou ho na poste vystriedal J. Fatľa. V súťažnom ročníku 2010/2011 sa však k mužstvu vracia A. Milko. Káder tviria hráči: J. Dorkin, M. Čipka, Z. Zdechovan, M. Berdársky, J. Fatľa, P. Lukáč, J. Čižmár, Mil. Gallo, J. Szollos, Ľ. Orabinec, M. Turcsány, B. Milko, Mar. Gallo, J. Zdechovan, M. Barna, J. Žiga, D. Gajdoš, J. Fatľa, M. Putera,  Z. Greško, R. Greško, V. Valent. Pribudli: bratia Lengovci, O. Varga, D. Grác, P. Končedk, Sivók, A. Juhász, M. Mészner, Fecko, brankár Rodák. Vystriedali sa : M. Almáši, Stankovič, Marchevský, Z. Gomori, J. Gonos, Kubus, P. Milko, Mackovci, M. Kuzma, Ľ. Spišák, R. Macko, L. ikri, R. Krága, J. Gonos, A. Milko. Mužstvo počas účinkovania vo IV. Lige výkonnosťou patrilo medzi najlepšie mužstvá súťaže. V kádri hráčov bolo viac chlapcov aj so skúsenosťami z vyšších ligových súťaží. Súperi v IV. lige: Krompachy, V. Kapušany, Sobrance. Strážské, K. Chlmec, Rožňava, Turňa, Moldava, Haniská a mnohé ďalšie s bohatou futbalovou minulosťou.

 

 

Súčasnosť

„ V priebehu jarnej časti  2010/2011 sa situácia okolo futbalu v Štítniku zhoršovala, objavila sa názorová rozdielnosť na ďalšie pôsobenie klubu v súťaži. Došlo k obmedzovaniu v oblasti finančného zabezpečenia čo vyústilo do nutnosti vystúpiť zo súťaže. Káder hráčov sa po polroku zmenil a futbal v Štítniku ostal. Nastúpila mladá generácia, ktorá si v účinkovaní úspešne počína, naberá skúsenosti v najnižšej okresnej súťaži“, dodal  na záver J. Milko.

 

ifrv a Jozef Milko