Gonos Patrik, Rožňava, Záhradnícka 1, t.č.: 0908 343 655

Gonos Patrik, Rožňava, Záhradnícka 1, t.č.: 0908 343 655